Skip to main content

Kommunen tar över boendeansvar för ukrainska flyktingar

Från och med den 1 juli har kommunerna tagit över ansvaret för boendet för flyktingar som kommer från Ukraina till Sverige och är skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.

Falkenbergs kommun har gjort förberedelser för att övergången mellan Migrationsverket och kommunen ska fungera väl.

Migrationsverket huvudansvariga

Precis som tidigare är det Migrationsverket som är huvudansvariga. Den som kommer till Sverige från Ukraina ska först registrera sig hos Migrationsverket. Migrationsverket erbjuder ekonomiska stöd. Den som behöver hjälp med boende blir anvisad till en kommun.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvar sedan för att ordna ett boende och annan kommunal service, som till exempel skolgång. Migrationsverket har tillsammans med länsstyrelserna i landet tagit fram kommuntal, så att antalet flyktingar ska fördelas på ett bra sätt över Sverige. Det innebär för Falkenbergs del att 109 personer ska anvisas till oss. Före 1 juli hade migrationsverket fler personer än så boende i Falkenberg. Personer som bor privat är inte medräknade.

Några bor kvar, några flyttar

Det innebär att en del flyktingar kommer att bo kvar i Falkenbergs kommun och några kommer att behöva flytta härifrån. Det är Migrationsverket som bestämmer vem som bor i vilken kommun.

– Det är den ansvariga kommunen som blir ansvarig för flytten. Jag har full förståelse för att det kan bli besvärligt för personer som trivs i Falkenberg men som nu inte kan bo kvar. Vi i Falkenberg kan inte påverka vilka som blir kvar och vilka som flyttar. Jag hoppas att det blir bra för alla till slut, säger Johan Klingborg, chef socialförvaltningen.

Kommunen har precis börjat få personer anvisade till oss. Boende är klart, så när Migrationsverket ger klartecken för personer kan de börja flytta in.

Vesterhavet kvar och nytt boende i Heberg

Kommunen har tecknat ett nytt avtal med Hotell Vesterhavet, där många redan bor. Vi strävar efter att de som redan bor där, ska kunna bo kvar om det är möjligt och om det är den bästa lösningen. Kommunen öppnar också ett nytt boende i Heberg, Ciceronen. Det ligger nära Söderskolan, där det finns plats för fler elever. Det gör att det blir ett lämpligt boende för barnfamiljer med yngre barn.

Mer eget ansvar

På båda boendena kommer de som bo där att få köpa och laga sin egen mat.

– Vår erfarenhet sedan tidigare är att det är en bra lösning. Det ger eget ansvar och större frihet, säger Johan Klingborg.

Flyktingar som bor hos privatpersoner

Om en asylsökande flykting bor hos en privatperson men behöver ett annat boende så behöver personen vända sig till Migrationsverket. Migrationsverket kommer då anvisa personen till en kommun, som får ansvar att ordna boende.

Läs mer hos migrationsverket om vad som gäller från 1 juli.länk till annan webbplats