Skip to main content

Kommunen tar bort ojämlikt ekonomiskt stöd för mat inom äldreomsorgen

Från och med 1 mars träder nya regler i kraft gällande avgifter för mat inom äldreomsorgen i Falkenbergs kommun. Förändringen innebär att kommunen inte längre kommer att reducera några matkostnader för brukare.

– Vi ser att vårt arbetssätt inte har varit förenligt med kommunallagen och det är därför vi nu ser över detta, säger Jerk Jakobs, enhetschef för biståndsenheten.

Avgiften för mat har sänkts eller tagits bort

Hittills har avgiften för maten på ett särskilt boende och för matdistributionen inom exempelvis hemtjänsten kunnat sänkas, eller helt tas bort, när kommunen beräknar en brukares avgifter för vård och omsorg. En sänkning har blivit aktuell när en person inte har haft tillräckligt med pengar kvar för att det ska räcka till övriga levnadskostnader. Inom avgiftshandläggningen kallas detta för minimibelopp.

– Alla ska ha ett så kallat minimibelopp kvar när vi räknar på en persons möjlighet att betala sina avgifter. I minibeloppet ingår även kostnaden för mat. När vi gått in och sänkt kostnaden för mat så har vi med andra ord dragit bort matkostnaden två gånger. Arbetssättet är inte heller förenligt med kommunallagen eftersom vi då frångår principen om likabehandling. Det finns andra stöd i samhället som ska träda in i dessa situationer, som Pensionsmyndighetens bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, säger Jerk Jakobs.

– Det går också i linje med hur de flesta andra kommuner resonerar, tillägger han.

Kommunen har ingen helhetsbild

Han förklarar att det blir en ojämlik hantering eftersom detta stöd enbart ges till personer som har en biståndsbedömd insats. I kommunens avgiftshandläggning får vi dessutom inte ta hänsyn till om en person har sparade pengar på banken. Det får dock Pensionsmyndigheten, vilket gör att deras beslut om ersättning baseras på varje enskild individs faktiska förutsättningar.

– Det blir till exempel orättvist om vi som kommun subventionerar matkostnaden för en person som har en låg pension men mycket pengar på banken, medan en person som egentligen har sämre ekonomiska förutsättningar får betala fullpris, säger Jerk Jakobs.

– Enligt de nya reglerna så kommer alla att betala för sin mat och hyra. Räcker inte pensionen så ska man ansöka om bostadstillägg från Pensionsmyndigheten. Räcker pensionen ändå inte riktigt till så kan man även ansöka om äldreförsörjningsstöd.

Träder i kraft 1 mars

Förändringen kommer innebära ökade kostnader för några personer.

– Men de nya reglerna börjar gälla först från 1 mars. Vi valde att lägga det så för att alla ska hinna ansöka om stöd hos Pensionsmyndigheten innan förändringen slår igenom. Det är något vi verkligen uppmuntrar. Behöver man stöd med själva ansökan så erbjuder Pensionsmyndigheten hjälp med detta. Och har man frågor kring förändringen så kan man självklart även vända sig till oss, säger Jerk Jakobs.

Ansök digitalt eller via blankett

Ansökan kan göras med e-legitimation eller via blankett som man laddar ner eller beställer hem på Pensionsmyndighetens webbplats.

Läs mer om bostadstillägg (pensionsmyndigheten.se)

Läs mer om äldreförsörjningsstöd (pensionsmyndigheten.se)

Kontakt

Har du frågor kring förändringen?

Ring kommunens kontaktcenter på 0346-88 60 00 så kopplar de dig vidare till en avgiftshandläggare.

Behöver du hjälp med att ansöka om bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd?

Ring Pensionsmyndighetens kundservice på 0771-776 776. Du kan även besöka deras servicekontor på Holgersgatan 22, 311 31 Falkenberg.

Servicekontoret har öppet vardagar kl. 10.00-16.00. Lunchstängt 12.30-13.30.