Skip to main content

Kommunen startar upp två nya LSS-bostäder

Under hösten öppnar kommunen en tillfällig gruppbostad i Glommen. I början av 2023 startar ytterligare en verksamhet – en servicebostad med nio platser på Tågvägen.

Efterfrågan på boendeplatser inom funktionsstöd har ökat de senaste åren och kommunen har haft svårt att möta det behov som finns inom området. I våras tog därför socialnämnden beslut om att skyndsamt vidta åtgärder. Detta resulterar nu i uppstarten av två nya bostäder med särskild service.

Ohlsgården – en tillfällig gruppbostad

För att tillgodose det behov som finns just nu tog socialnämnden beslut om att starta upp en tillfällig gruppbostad med fyra platser i Glommen. Villan har renoverats för ändamålet och planerad uppstart är den 1 november.

– Vi har gjort en totalrenovering av huset så att det ska passa för de personer som flyttar in. Vi har bland annat sett över alla ytskikt, ändrat planlösningen och anpassat brandskyddet. Vi har renoverat på ett sätt så att villan, utöver att fungera som gruppbostad, även kan vara en fullgod korttidsverksamhet den dag då vi har en ny gruppbostad på plats och behovet av tillfällig gruppbostad inte finns mer, säger Andreas Svensson, områdeschef för funktionsstöd.

Tågvägen – en ny servicebostad

Den nya servicebostaden på Tågvägen kommer att ha nio platser, fördelat på åtta stycken tvåor i olika storlekar och en trea. Verksamheten har även en trea som kommer att användas som gemensamhetsyta och personalutrymme. Uppstarten är planerad till januari 2023.

– I och med att vi startar upp en ny servicebostad så ser vi nu över om det är någon brukare inom våra befintliga verksamheter som känner sig motiverad och intresserad av att flytta. Nästa steg är att se över den kö som finns för plats på servicebostad, säger Andreas Svensson.

– Vi har haft en hög efterfrågan på bostäder med särskild service och med de här två nystartade verksamheterna så kan vi tillgodose det mest kritiska behovet. Men nu jobbar vi vidare för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför framtiden.

Vad är en gruppbostad?

En gruppbostad består av ett litet antal bostäder som är grupperade i villor, radhus eller flerfamiljshus. Dessa är placerade runt gemensamma utrymmen där service och vård finns tillgänglig under dygnets alla timmar.

Vad är en servicebostad?

En servicebostad består av friliggande lägenheter där man har en viss tillgång till personal och gemensamma utrymmen.