Skip to main content

Kommunen startar upp två dagliga verksamheter

Under 2022 och 2023 kommer Falkenbergs kommun att starta upp två nya dagliga verksamheter, en social gruppverksamhet och en samhällsintegrerad verksamhet.

Under hösten 2021 påbörjade socialförvaltningen arbetet med att ta fram en strategisk handlingsplan för området funktionsstöd. Rapporter för framtida behov av grupp-och servicebostäder och daglig verksamhet har presenterats, samt förslag på hur kommunen kan möta behovet.

Utifrån detta underlag så har socialnämnden nu beslutat att öppna två dagliga verksamheter i kommunal regi. Det handlar om 20 platser per verksamhet och de ska ha olika inriktningar för att möta det behov som finns i kommunen.

Social gruppverksamhet i Heberg

Först ut är den sociala gruppverksamheten, som enligt plan ska starta upp i en lokal vid nuvarande Söderskolan i Heberg redan till hösten. Den sociala gruppverksamheten kräver en stor lokal då all verksamhet bedrivs på plats. Det ska finnas möjligheter till att skärma av och skapa mindre rum där man kan jobba med enskilda individer. I lokalen ska det även finnas sinnesrum där deltagarna kan få olika sinnesstimulans. Här kan de på olika sätt få uppleva rörelse, titta, lyssna och känna.

– Vi kan se att behovet av fler platser inom denna typ av daglig verksamhet kommer öka framöver, därför behöver vi agera snabbt, säger Andreas Svensson, områdeschef för funktionsstöd.

Senare uppstart för den samhällsintegrerade verksamheten

Planen är att den samhällsintegrerade verksamheten ska starta upp under 2023. Till denna verksamhet kommer man behöva en samlingslokal som deltagarna kan utgå ifrån. Själva arbetet utförs sedan ute i befintliga verksamheter.

– Syftet med den här satsningen är att vi ser att det behöver finnas lite luft i systemet. Det ska finnas några lediga platser på varje ställe så att man har möjlighet att prova på lite olika dagliga verksamheter, välja utifrån sina intressen och hitta något som känns roligt och meningsfullt, säger Andreas Svensson.