Skip to main content

Extra ersättning till sommarvikarier inom vård och omsorg

Falkenbergs kommun behöver fler sommarvikarier till vård och omsorg. För att locka fler personer att söka sig till vårdyrkena erbjuder kommunen nu en extra ersättning utöver grundlön och ob-ersättning.

– Det är svårt att få in tillräckligt många vikarier i år och vi hoppas att den extra ersättningen ska få fler att våga testa på ett jobb inom den kommunala omsorgen, säger Martina Lund, verksamhetschef för Falkenbergs egenregi.

Olika summor beroende på utbildning

Som outbildad sommarvikarie kan du som mest få 6 000 kronor extra om du jobbar i sommar. För undersköterskor/stödassistenter ligger summan på 8 000 kronor och för sjuksköterskor/distriktsköterskor på 10 000 kronor. Bonusen betalas ut i september

För att kunna ta del av bonusen ska du vara timanställd vikarie och schemalagd under veckorna 28-31. Bonusen är också uppdelad i olika summor per sommarmånad och du får endast ha varit frånvarande på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn i max två dagar per månad.

Ersättning till ordinarie personal

Kommunen har även tagit fram olika ersättningsmodeller för ordinarie personal (här ingår även månadsanställda) som väljer att flytta en semestervecka eller några semesterdagar, eller som tar extrapass under sommaren. Detta görs dock enbart i undantagsfall och i samråd med ansvarig chef.

– Vår grundinställning är att vår ordinarie personal ska få sin semester som de både behöver och har gjort sig förtjänta av. Men vi ser samtidigt att vi kommer att ha svårt att ersätta alla under sommarperioden och då har vi tagit fram olika modeller för ersättning till den ordinarie personal som då har möjlighet att stötta upp, säger Martina Lund.