Skip to main content

Anmälan enligt lex Maria

Falkenbergs kommun anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Händelsen rör en patient inom vård och omsorg i Falkenbergs kommun. Patienten fick sin fot klämd mellan rullstolen och en dörrkarm när personalen skulle manövrera elrullstolen i ett trångt utrymme.

Sen kontakt med sjuksköterska

Sjuksköterskan blev kontaktad först ett och ett halvt dygn senare, när det blev tydligt att patientens knä var svullet och smärtade. Sjuksköterskan fick dock ingen information om att det skett en incident, vilket gjorde att det dröjde ytterligare ett halvt dygn innan personen skickades på röntgen. Det visade sig då att det rörde sig om en fraktur.

– Vi kan konstatera att det brustit i kommunikationen mellan personal och sjuksköterska. Detta har gjort att det tagit alltför lång tid innan patienten fått rätt vård, säger Eva Bjäräng, kommunens medicinskt ansvariga för rehabilitering.

– Som omsorgspersonal är man även skyldig att rapportera till förskrivaren när det har skett en allvarlig händelse i samband med att man använt ett hjälpmedel. Detta har inte heller gjorts, säger Eva Bjäräng.

Åtgärder har vidtagits

All vård- och omsorgspersonal i kommunen är nu informerad om att alltid kontakta sjuksköterska direkt vid en händelse som kan innebära en risk för skada. De har även informerats om skyldigheten att alltid rapportera en incident med ett hjälpmedel till förskrivaren.

Vidare har aktuell personalgrupp blivit utbildad i hur man kör elrullstol. Samtliga chefer har även fått en påminnelse om vikten av att låta all personal lära sig köra elrullstol när de går bredvid ordinarie personal inför sin anställning.

– Vi beklagar det som inträffat. Vi gör alltid vårt yttersta för att ge brukarna i våra verksamheter en vård och omsorg av god kvalitet. Ibland blir det fel, vilket är mänskligt, och då tar vi det givetvis på största allvar. I sådana här situationer måste vi lära oss av det misstag som begåtts och se till att det inte inträffar igen, säger socialchef Johan Klingborg.