• Start
  • Genvägar
  • Val av skola

Börja förskoleklass och val av skola

I förskoleklass vill vi inspirera till nya upptäckter och väcka elevernas nyfikenhet och lust att lära. Här hittar du information om hur vi jobbar och vad du som vårdnadshavare behöver göra inför att ditt barn ska börja i förskoleklass.

Fel datum för skolstart i utskickad folder

I den folder som skickats till elever som ska börja förskoleklass i augusti 2023 finns felaktigt datum för skolstart. Skolan börjar den 17 augusti, inte den 16 augusti som det står i foldern. 

Förskoleklass är bryggan mellan förskola och skola. Här blandar vi lek med lärande och lägger grunden för en bra start i skolan. I förskoleklass får eleverna börja läsa, skriva och räkna och utforska andra skolämnen. Det blir också mycket utflykter och aktiviteter där barnen får röra på sig, lära sig att samarbeta, skapa och upptäcka nya saker.

Lära känna varandra

En viktig del i förskoleklass är att eleverna ska lära känna varandra. Därför jobbar man i förskoleklass mycket med hur man ska vara som kompis och olika sociala regler i skolan. Det är viktigt att alla känner sig trygga och kan vara sig själv i skolan.

Engagerade och välutbildade lärare

För att eleverna ska lära, utvecklas och trivas i skolan är det viktigt med välutbildade och engagerade lärare. Det har vi i våra skolor. Våra lärare är redo att stötta ditt barn genom hela skolgången, med start i förskoleklass.

Elevhälsan

Elevhälsans främsta uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling och hälsa. På varje skola finns ett elevhälsoteam som leds av skolans rektor. I elevhälsoteamet ingår skolsjuksköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagogisk kompetens. De arbetar i nära samarbete med övrig personal på skolan samt med dig som vårdnadshavare. Elevhälsan är en viktig del för att alla elever ska utvecklas och må bra i skolan.

Förskoleklassen är obligatorisk

Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Läs mer om skolplikt, frånvaro och ledighet i förskoleklass.

Bra att veta inför att ditt barn börjar förskoleklass

Unikum

I Unikum följer du ditt barns lärande och utveckling och är delaktig i utvecklingssamtal. Här får du viktig information från skolan och barn- och utbildningsförvaltningen. Om ditt barn går i fritidshem får du även information från fritidshemmet via Unikum. Unikum finns som app för vårdnadshavare och heter Unikum Familj.

Du kan också anmäla frånvaro i appen Unikum Familj. Då registreras frånvaron automatiskt i både Skola24 och Tempus Hemma dvs. både skolan och fritidshemmet får anmälan.

Skola24

I Skola24 ser du ditt barns schema och anmäler frånvaro. Skola24 finns som app.

Tempus Hemma

I appen Tempus Hemma lägger du vistelsetider, anmäler frånvaro och kommunicerar med personalen på fritidshemmet.

Uppdatera uppgifter i Skolstartstjänsten

Förutom att bekräfta ditt barns skolplacering använder du Skolstartstjänsten för att uppdatera dina kontaktuppgifter, anhöriguppgifter samt ditt barns eventuella allergier och specialkost. Detta behöver du alltid uppdatera i samband med nytt läsår.

Uppdatera uppgifter i Skolstartstjänsten

Skolskjuts

Om avståndet mellan ditt barns folkbokföringsadress och skola uppfyller kraven för skolskjuts, behöver du inte göra någon ansökan om skolskjuts. Skolskjutsen planeras automatiskt och information skickas till barnets folkbokföringsadress inför skolstart. Om du väljer en annan skola än den anvisade planeras ingen skolskjuts för barnet. Förutom avstånd finns andra omständigheter som kan berättiga skolskjuts. 

Läs mer om skolskjuts

Läsårstider, lov och stängningsdagar

Här kan kan du se datum för terminsstart, lov, studiedagar och stängningsdagar.

Säg upp ditt barns förskoleplats

Falkenbergs kommuns förskolor har en uppsägningstid på 60 dagar. Säger du inte upp platsen sägs den automatiskt upp den 31 juli. Fristående förskolor kan ha egna regler.

Läs mer om att säga upp förskoleplats

Att välja skola

I december får alla barn som ska börja förskoleklass ett brev från den grundskola i Falkenbergs kommun som hen är välkommen att börja i. 

pdf Börja förskoleklass_webbversion (190 KB)

Val av skola ska sedan vara gjort innan den 31 januari. Det gäller både om du vill acceptera den plats barnet har i kommunal grundskola och om du vill välja en annan skola.

Om du inte vet vilken kommunal grundskola ditt barn har plats på kan du kontakta Kontaktcenter. Du kan också se skolornas upptagningsområden i kommunens karta.  

Skolorganisation och upptagningsområden

Acceptera tilldelad plats

Om du är nöjd med ditt barns tilldelade plats behöver du som vårdnadshavare acceptera den. Det görs digitalt och med e-legitimation i vad vi kallar Skolstartstjänsten.

Välja annan kommunal skola

Det går även att ansöka om att välja en annan av Falkenbergs kommuns skolor och då sker tilldelning vid mån av plats. Ansökan gör du i Skolstartstjänsten.

Välja fristående skola eller skola i annan kommun

Om du vill att ditt barn ska gå på en fristående skola i Falkenbergs kommun eller på en skola i en annan kommun ansvarar du själv för att kontakta skolan och ansöka om plats.

OBS! Eftersom Falkenbergs kommun har ett ansvar för alla elever boendes i kommunen behöver du som vårdnadshavare meddela oss att du valt en fristående skola eller skolan i annan kommun åt ditt barn. Du meddelar det via Skolstartstjänsten.

Ansök om plats i fritidshem

Om ert barn har behov av plats i fritidshem behöver ni ansöka om plats.

Om ert barn ska gå i en fristående skola eller kommunal skola i annan kommun ansvarar du själv för att kontakta skolan och ansöka om fritidshemsplats. 

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15