Skip to main content

Ansök om och tacka ja eller nej till plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Ditt barn kan få plats i förskola eller pedagogisk omsorg när barnet har fyllt ett år om du arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller om du är föräldraledig. Du kan ansöka om plats när som helst under året. 

Förskolan har öppet måndag-fredag mellan kl. 06.30 och 18.30. Om ditt barn har behov av omsorg på kvällar, nätter och helger behöver du ta del av information och regler för den omsorgen innan du gör en ansökan.

Om du eller ditt barn har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet ska du kontakta kommunens Kontaktcenter vid ansökan om plats i förskola eller pedagogisk omsorg.

Så här placeras ditt barn i förskola

Enligt skollagen ska ett barn erbjudas plats i en förskola så nära barnets hem som möjligt och skälig hänsyn ska tas till vårdnadshavarnas önskemål. För att kunna erbjuda alla barn plats i en förskola så nära hemmet så möjligt finns geografiska upptagningsområden för våra förskolor. Det är ditt barns folkbokföringsadress som styr vilket geografiskt upptagningsområde ditt barn tillhör.

Ditt barn placeras i förskola utifrån följande:

 1. Geografiskt upptagningsområde - I första hand placeras ditt barn i en förskola i det geografiska upptagningsområde barnet tillhör förutsatt att det finns en plats ledig. I vissa upptagningsområden finns en förskola, i andra flera.
 2. Utökat geografiskt upptagningsområde – I andra hand placeras ditt barn i en förskola i närliggande upptagningsområden.
 3. Önskad förskola – Skälig hänsyn tas till vårdnadshavares önskemål. Om det finns syskon som redan går i förskola gäller syskonförtur.

Se vilket upptagningsområde ditt barn tillhör

I vår webbkarta kan du se vilket upptagningsområde ditt barn tillhör samt vilka förskolor som finns i upptagningsområdet.

När du öppnat webbkartan:

 • Klicka på pilen bredvid ”Barn- och utbildningsförvaltningen”.
 • Kryssa i ”Kommunala förskolor med geografiska upptagningsområden”.
 • Sök på ditt barns folkbokföringsadress i sökfältet.

Viktig information inför din ansökan

 • Du kan ansöka om plats när som helst under året. Det finns alltid flest lediga platser vid terminsstarten i augusti.
 • Ditt barn ska erbjudas plats i en förskola senast fyra månader efter att du ansökt om inte ett senare datum önskas.
 • Du får erbjudande om plats via mejl senast en månad före önskat placeringsdatum. Om det finns möjlighet erbjuds plats tidigare.
 • Du ska svara senast inom sju dagar.
 • Tackar du nej till erbjuden plats flyttas ansökningsdatumet fram fyra månader.
 • Har ditt barn inte fått plats på en förskola i det geografiska upptagningsområde barnet tillhör kan du ansöka om omplacering. Omplacering sker i augusti varje år i mån av plats.

Du kan önska plats enligt följande tre alternativ:

 • Två specifika förskolor.
 • Ett område samt en specifik förskola.
 • Två områden.

Ansök om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Du kan ansöka om plats i förskola och pedagogisk omsorg när som helst under året. Det finns alltid flest lediga platser vid terminsstarten i augusti. Barn ska erbjudas plats i förskola inom fyra månader från ansökningsdatumet, förutsatt att barnet fyllt ett år vid startdatum.

Ansökan om plats i förskola eller pedagogisk omsorg görs digitalt. När du ansöker om plats så behöver du inga inloggningsuppgifter. Du kan få hjälp med din ansökan via Kontaktcenter.

Tacka ja eller nej till erbjuden plats

När du ansökt om plats skickas ett placeringserbjudande till din mejladress senast en månad före önskat placeringsdatum. När ditt barn blivit erbjuden plats måste du tacka ja eller nej till platsen. Du ska svara på platserbjudandet senast inom sju dagar.

Tacka ja till erbjuden plats

Du tackar ja till erbjuden plats digitalt med BankID. Om du inte har ett svenskt personnummer skickas inloggningsuppgifter hem till din folkbokföringsadress. Du ska svara på platserbjudandet senast inom sju dagar.

Om du tackar ja till erbjuden plats skickas ett placeringsbeslut till din mejladress. Placeringsbeslutet innehåller viktigt information om inskolning.

Lämna inkomstuppgift och uppskattad vistelsetid

Efter att du tackat ja till plats i förskola eller pedagogiska omsorg ska du också:

 • Lämna uppskattad vistelsetid. Vistelsetiden är det antal timmar per vecka ditt barn har behov av plats i förskola eller pedagogisk omsorg.
 • Lämna inkomstuppgift. Uppgifterna är viktigt för att du ska betala rätt avgift för ditt barns plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Du lämnar uppskattad vistelsetid och inkomstuppgift digitalt.

Tacka nej till erbjuden plats

Du tackar nej till erbjuden plats digitalt med BankID. Om du inte har ett svenskt personnummer skickas inloggningsuppgifter hem till din folkbokföringsadress. Du ska svara på platserbjudandet senast inom sju dagar.

Om du tackar nej till erbjuden plats står ditt barn kvar i kö men garantidatumet flyttas fram fyra månader. Det innebär att du får ett nytt erbjudande om plats först efter fyra månader. Därmed förskjuts också ditt barns möjlighet att börja förskolan med fyra månader.

Om ditt barn inte fått plats i en förskola i det geografiska upptagningsområde barnet tillhör

Om du tackar ja till plats i en förskola som inte ligger i det geografiska upptagningsområde ditt barn tillhör kan du ansöka om omplacering. Omplacering sker i augusti varje år i mån av plats. Du ansöker om omplacering genom att göra en ny ansökan. I ansökan väljer du ”Omplacering”.

Ansök om plats i fristående förskola och pedagogisk omsorg

Fristående förskolor och pedagogisk omsorg har egna köer och regler. Kontakta den fristående förskola eller pedagogiska omsorg du vill veta mer om för mer information.