Skip to main content

Öppettider för förskola och pedagogisk omsorg

Förskolan har öppet måndag till fredag. På sommaren har de flesta förskolor stängt i fyra veckor. Förskolan har även stängt sex planeringsdagar varje läsår för att möjliggöra kvalitativ planering av verksamheter.

Förskolan har öppet vardagar mellan kl. 06.30 och 18.30. Om ditt barn har behov av plats i förskola utöver dessa tider kan du ansöka om plats på Nattugglans förskola som har öppet kvällar, nätter och helger.

Planeringsdagar för förskola

Förskolan har stängt sex dagar varje läsår för att möjliggöra planering och förbättring av verksamheten. 

Läsårstider

Stängningsveckor under sommaren

Under sommaren har de flesta förskolorna och fritidshemmen stängt under fyra veckor, vecka 28-31. Om du har behov av förskola eller fritidshem under någon av dessa veckor kan plats på ett av våra sommaröppna förskolor eller fritidshem erbjudas. Information om plats på sommaröppet förskola eller fritidshem lämnas till dig som vårdnadshavare via ditt barns förskola eller fritidshem.

Schematid och öppettider för pedagogisk omsorg

Öppettiderna för pedagogisk omsorg är vardagar mellan kl. 06.30 och 18.30, utifrån de behov du som förälder har för arbete eller studier. Schematid är den tid ditt barn är hos dagbarnvårdaren. 

Pedagogisk omsorg har stängt på sommaren vecka 28-31. Plats på förskola erbjuds under dessa veckor om behov finns.