Skip to main content

Avgift för plats i förskola, pedagogisk omsorg och lovdagsomsorg

För plats i förskola och pedagogisk omsorg betalas en avgift. Avgiften beräknas utifrån hushållets inkomst, vistelsetid och det antal barn i hushållet som har plats i förskola och pedagogisk omsorg. Du kan också köpa plats i förskola eller pedagogisk omsorg vid behov under loven.

I Falkenbergs kommun tillämpas maxtaxa. Det innebär att avgift för plats i förskola och pedagogisk omsorg inte kan överstiga ett visst belopp, kallat maxtaxa.

Lämna och uppdatera din inkomstuppgift

När ditt barn får plats i förskola eller pedagogisk omsorg ska du lämna din inkomstuppgift. Med inkomstuppgift avses alla inkomster du betalar skatt för varje månad. Kom ihåg att det är din bruttoinkomst du ska ange.

Uppdatera din inkomstuppgift

Om din inkomstuppgift förändras under pågående placering ska du uppdatera uppgifterna. Kom ihåg att även meddela om det sker förändringar i hushållets sammansättning eftersom det är hushållets samlade inkomst som avgiften beräknas utifrån.

Avstämning mot din deklarerade inkomst

Falkenbergs kommun gör i efterhand en avstämning mot din deklarerade inkomst för att se att du betalat rätt avgift.

Beräkna avgift för plats i förskola och pedagogisk omsorg

Avgift för plats i förskola och pedagogisk omsorg beräknas enligt följande:

  • Om hushållets bruttoinkomst är mindre än 56 250 kr per månad beräknas avgiften procentuellt av inkomsten och vistelsetid i förskola och pedagogisk omsorg. Om hushållet har flera barn i förskola och pedagogisk omsorg reduceras avgiften. Om hushållet har barn med rätt till allmän förskola reduceras avgiften för berört barn utifrån antal barn.
  • Om hushållets bruttoinkomst är mer än 56 250 kr per månad beräknas avgiften utifrån maxtaxa (den högsta taxan) och antal omsorgstimmar. Om hushållet har flera barn i förskola och pedagogisk omsorg reduceras avgiften utifrån antal barn. Om hushållet har barn med rätt till allmän förskola reduceras avgiften för berört barn.

Avgiften är upplagd som ett abonnemang på 12 månader vilket innebär att du betalar även om barnet inte är närvarande.

Avgift för plats i förskola och pedagogisk omsorg 2024

Hushållets inkomst

Antal barn Vistelsetid mindre än 20 timmar/vecka Vistelsetid mer än 20 timmar/vecka
Mindre än 56 250 kr/mån 1 2,6% 3%
  2 1,6% 2%
  3 0,6% 1%
  4 - -
       
56 250 kr/mån eller mer 1 1463 kr 1688 kr
  2 900 kr 1125 kr
  3 338 kr 563 kr
  4 - -
       
För barn som har allmän förskola med vistelsetid mer än 15 timmar minskas avgiften med   40% 20%

Avgift för lovdagsomsorg

Om ditt barn har behov av plats i förskola eller pedagogisk omsorg under loven kan du köpa plats. För plats i förskola eller pedagogisk omsorg under loven betalas en avgift. Du betalar för hela perioden även om du bara har behov av omsorg över ett lov. 

Period Avgift
1 september -28 februari                    1125 kr
1 mars -31 augusti                  1125 kr

Delad faktura och autogiro

Om du och barnets andra vårdnadshavare ska dela på avgiften måste ni ansöka om delad faktura. Ansökan görs via blankett. Om ni vill att avgiften fördelas utifrån schematider finns en särskild blankett för ansökan.

Om delad faktura inte längre önskas ska delad faktura sägas upp. Uppsägning göras via blankett.

Medgivande till betalning via autogiro

Om du vill betala din avgift via autogiro ska du lämna ett medgivande till det. Medgivande lämnas via blankett.