Skip to main content

Uppdatering av kontaktuppgifter

Här kan du uppdatera dina uppgifter som ska gälla vid kontakt rörande ditt barns skolgång.

Tjänsten är skapad för förskola, fritidshem och registrering av kontaktuppgifter för skolskjutsplanering.

För att vi alltid ska ha korrekta uppgifter är det viktigt att ni hela tiden uppdaterar era kontaktuppgifter så fort förändring sker.

Följande kan du uppdatera:

  • Telefon hem
  • Mobiltelefon
  • Epostadress
  • Telefon arbetet
  • Epostadress arbetet
  • Elevens mobilnummer*

*Genom att fylla i elevens telefonnummer, godkänner du att Falkenbergs kommun registrerar telefonnumret i Hallandstrafikens biljettportal för att vid beviljande och planering av skolskjuts, kunna lämna ut en digital biljett till eleven.  För att använda digital biljett krävs att eleven har en mobiltelefon med Hallandstrafikens applikation. Möjlighet till internettuppkoppling finns på alla linjebussar.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.