Skip to main content

Mina sidor socialtjänsten

Mina sidor socialtjänsten är socialförvaltningens digitala tjänst för hjälp och stöd. Här kan du ansöka om äldreomsorg och läsa dina beslut och andra dokument som rör dig.

Du kan även skicka meddelanden till din handläggare och utförare om du har ett pågående beslut om hjälp och stöd. Om du behöver svar tidigare än inom tre arbetsdagar är det bättre om du tar kontakt via kommunens kontaktcenter.

Ansök om äldreomsorg eller anmäl oro för en äldre person

Du kan använda den här digitala tjänsten för att hjälpa en person i din närhet att ansöka om äldreomsorg. Du kan också kontakta socialförvaltningen om du känner oro för en äldre person i din närhet. Det gör du genom att skicka in en anmälan. Om din anmälan är brådskande eller om du vill få svar direkt är det bättre att du tar kontakt via kommunens kontaktcenter.

Mina sidor socialtjänsten finns tillgänglig dygnet runt vilket gör att du kan göra dina ärenden när det passar dig. Du loggar in med din e-legitimation.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.