Skip to main content

Insats enligt LSS, ansökan

Vuxna och barn som har en funktions­nedsättning med behov av stöd och service kan ansöka om insatser.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.