Skip to main content

Informationssamtal, begäran

Här kan du begära informationssamtal.

Det finns ett krav på att du som förälder ska ha deltagit i ett informationssamtal innan en tvist inleds i domstol gällande vårdnad, boende och umgänge.

Informationssamtalet hålls i första hand av familjerätten i den kommun där ditt barn är folkbokfört. Syftet med samtalet är att du ska få relevant information så att ni föräldrar gemensamt kan hitta den lösning som är bäst för barnet. Du kommer få information om den rättsliga processen och hur den kan påverka ditt barn. Under samtalet får du också information om andra insatser till stöd för föräldrar som gynnar ditt barn, exempelvis föräldraskapsstöd, familjerådgivning eller samarbetssamtal.

Som huvudregel sker samtalen gemensamt med den andra föräldern, men vid särskilda skäl kan du få ett enskilt samtal. Efter samtalet får du med dig ett intyg om genomfört informationssamtal.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.