Skip to main content

Beställning av betygshandling

I denna tjänst kan du beställa betygshandlingar.

Kopia av enstaka betyg skickas normalt kostnadsfritt. Avskrift ur betygskatalog (när betygskopia saknas) kostar 90 kr.

Gäller beställningen betyg från Komvux/vuxenutbildning ange detta under Övriga upplysningar.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.