Skip to main content

Planprogram för del av östra Ullared

Kommunstyrelsen gav den 14 mars 2017 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att inleda ett planarbete för Ullared 2:151 m fl (§ 56). Arbetet ska inledas med upprättande och samråd kring ett planprogram.

Status

Just nu är andra detaljplaner mer prioriterade och vi arbetar inte aktivt med planprogrammet för detaljplanen Ullared 2:151 m fl. 

Detaljplanens syfte

Syftet med planarbetet för Ullared 2:151 m fl är att se över utvecklingsmöjligheterna för Destination Gekås Ullared – möjligheterna att anlägga ställplats för husbilar/husvagnar, extra campingområde, serviceinrättning för fordonstankställe, biltvätt och servicehall. Dessutom ska en ny förbindelseväg mellan Gekås lager och varuhuset samt utvecklingsmöjligheter av lagerområdet utredas vidare. 

Planområdet

Planområdet ligger i de östra delarna av Ullareds samhälle. Planområdet är cirka 60 hektar stort och innefattar dels Gekås lager (Sönnerängsområdet) som angränsar till väg 153, dels småindustriområdet i sydöstra Ullared, angränsande till väg 154. Planområdet innefattar även delar av skogsområdet där emellan. Området ägs av kommunen och av ett antal privata fastighetsägare.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram  ett nytt planprogram finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om programförslaget. Detta görs i samrådskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planprogrammets förfarande

Ärendet kommer att inledas med ett planprogram (PBL 5 kap 10 §) vilket samråds med berörda en gång i så kallat samråd. Därefter kan arbetet med att ta fram en detaljplan inledas.

Kontakt

Vid frågor eller synpunkter kan du höra av dig till vårt kontaktcenter.
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer