Skip to main content

Esered 1:216 del av – industrimark i Ätran

Kommunstyrelsen gav den 13 juni 2023 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan i syfte att pröva förutsättningarna för verksamhetsmark i Ätran (§ 166).

Status

Nu förbereder vi förslaget om industrimark i Ätran, del av Esered 1:216, inför planområdets framtida utformning. I ett kommande samrådsskede finns det möjlighet för allmänhet och intressenter att tycka till om detaljplanen.

Planområdet

Planområdet är i samhället Ätran, en av kommunens utpekade serviceorter. Marken ägs av kommunen.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet förväntas handläggas med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §).

Standardförfarandets gång: samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft.

Ett standardförfarande består av samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft.

Kontakt

Tove Petersson
Planarkitekt
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer