Skip to main content

Arvidstorp 1:39 del av, m fl – cirkulationsplats

Kommunstyrelsen gav den 14 juni 2022 kommunsyrelseförvaltningen i i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för att pröva förutsättningarna för en cirkulationsplats på väg nr 767 (§ 168).

Status

Nu förbereder vi del av Arvidstorp 1:39 m fl inför planområdets framtida utformning. I ett kommande samrådsskede finns det möjlighet för allmänhet och intressenter att tycka till om detaljplanen.

Planområdet

Planområdet är i centrala Falkenberg vid Kanslistvägen och Petters väg. Marken ägs av kommunen.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet förväntas handläggas med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §).

Ett standardförfarande består av samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande, antagande och laga kraft.

Kontakt

Mikaela Ranweg
Planarkitekt
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer