Skip to main content

Kommunens anslagstavla

KommunfullmÀktiges presidium § 1


SammantrÀdesdatum: 2024-06-13
Justerat: 2024-06-17
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-17
Anslagets nedtagande: 2024-07-09
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Lina Österhult

Kommunstyrelsen §§ 110-130


SammantrÀdesdatum: 2024-06-11
Justerat: 2024-06-14
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-17
Anslagets nedtagande: 2024-07-09
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Amanda Qvarnström

ValnÀmnden §§ 13-15


SammantrÀdesdatum: 2024-06-10
Justerat: 2024-06-12
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-14
Anslagets nedtagande: 2024-07-08
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Lina Österhult

Barn- och utbildningsnÀmndens arbetsutskott gymnasieskola och frivilliga skolformer 2024-06-12 §§ 15-19


SammantrÀdesdatum: 2024-06-12
Justerat: 2024-06-13
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-14
Anslagets nedtagande: 2024-07-08
Protokollet förvaras: Barn- och utbildningsförvaltningen
Kontakt: Marita Nilsson

Barn- och utbildningsnÀmndens arbetsutskott förskola, grundskola och fritidshem 2024-06-12 §§ 33-40


SammantrÀdesdatum: 2024-06-12
Justerat: 2024-06-13
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-14
Anslagets nedtagande: 2024-07-08
Protokollet förvaras: Barn- och utbildningsförvaltningen
Kontakt: Marita Nilsson

Detaljplan del av Veslunda 1:7 - bostÀder- samrÄdsremiss 13/6-11/7 2024


Anslagets uppsÀttande: 2024-06-13
Anslagets nedtagande: 2024-07-11
Kontakt: Planenheten

SocialnÀmndens socialutskott § 328


SammantrÀdesdatum: 2024-06-13
Justerat: 2024-06-13
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-13
Anslagets nedtagande: 2024-07-04
Kontakt: Felicia Höglund Svensson

Miljö- och hÀlsoskyddsnÀmnden §§ 40-49


SammantrÀdesdatum: 2024-06-05
Justerat: 2024-06-11
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-12
Anslagets nedtagande: 2024-07-04
Protokollet förvaras: Miljö- och hÀlsoskyddsförvaltningen
Kontakt: Annika Gustafsson

PatientnÀmnden Halland §§ 22-29


SammantrÀdesdatum: 2024-06-05
Justerat: 2024-06-11
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-11
Anslagets nedtagande: 2024-07-03
Protokollet förvaras: Regionkontoret Halmstad
Kontakt: Amanda Qvarnström

Kultur-, fritids- och tekniknÀmndens arbetsutskott §§ 34-41


SammantrÀdesdatum: 2024-06-05
Justerat: 2024-06-10
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-11
Anslagets nedtagande: 2024-07-03
Protokollet förvaras: Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
Kontakt: Liselott Svensson

SocialnÀmndens arbetsutskott §§ 51-61


SammantrÀdesdatum: 2024-06-04
Justerat: 2024-06-10
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-10
Anslagets nedtagande: 2024-07-01
Protokollet förvaras: Socialförvaltningen
Kontakt: Lisa Lindskog

Kommunstyrelsens hÄllbarhetsutskott 2024-05-29


SammantrÀdesdatum: 2024-05-29
Justerat: 2024-06-07
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-07
Anslagets nedtagande: 2024-07-02
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Samuel Björhag DernestÄl

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 110-124


SammantrÀdesdatum: 2024-06-04
Justerat: 2024-06-06
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-07
Anslagets nedtagande: 2024-07-01
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Amanda Qvarnström

Detaljplan SlÀtten 1:1 mfl - verksamheter- samrÄdsremiss 5/6- 3/7 2024


Anslagets uppsÀttande: 2024-06-05
Anslagets nedtagande: 2024-07-03
Kontakt: Planenheten

Gemensam nÀmnd för HemsjukvÄrd och HjÀlpmedel §§ 18-28


SammantrÀdesdatum: 2024-05-29
Justerat: 2024-06-04
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-05
Anslagets nedtagande: 2024-06-27
Protokollet förvaras: Regionkontoret Halmstad
Kontakt: Amanda Qvarnström

SocialnÀmndens socialutskott §§ 283-327


SammantrÀdesdatum: 2024-06-04
Justerat: 2024-06-04
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-04
Anslagets nedtagande: 2024-06-25
Protokollet förvaras: Socialförvaltningen
Kontakt: Lisa Lindskog

Kommunstyrelsens nÀringslivs- och arbetsmarknadsutskottets protokoll §§ 6-10


SammantrÀdesdatum: 2024-05-31
Justerat: 2024-06-03
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-03
Anslagets nedtagande: 2024-06-27
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Amanda Qvarnström

Kommunstyrelsens personalutskott §§ 17-27


SammantrÀdesdatum: 2024-05-30
Justerat: 2024-05-31
Anslagets uppsÀttande: 2024-06-03
Anslagets nedtagande: 2024-06-25
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Amanda Qvarnström

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 105-109


SammantrÀdesdatum: 2024-05-28
Justerat: 2024-05-30
Anslagets uppsÀttande: 2024-05-31
Anslagets nedtagande: 2024-06-24
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Amanda Qvarnström

Samordningsförbundet i Halland 2024-05-24


SammantrÀdesdatum: 2024-05-24
Justerat: 2024-05-28
Anslagets uppsÀttande: 2024-05-29
Anslagets nedtagande: 2024-06-21
Protokollet förvaras: Halmstad kommun
Kontakt: Johanna Ivarsson

Detaljplan Spetsen 1 mfl - bostÀder - samrÄdsremiss 29/5- 26/6 2024


Anslagets uppsÀttande: 2024-05-29
Anslagets nedtagande: 2024-06-26
Kontakt: Planenheten

ServicenÀmnden §§ 23-35


SammantrÀdesdatum: 2024-05-23
Justerat: 2024-05-27
Anslagets uppsÀttande: 2024-05-28
Anslagets nedtagande: 2024-06-19
Protokollet förvaras: Serviceförvaltningen
Kontakt: Emma Fast

ÖverförmyndarnĂ€mndens protokoll 2024-05-20 §§ 91-111


SammantrÀdesdatum: 2024-05-20
Justerat: 2024-05-24
Anslagets uppsÀttande: 2024-05-28
Anslagets nedtagande: 2024-06-19
Protokollet förvaras: Varbergs kommun
Kontakt: Johanna Ivarsson

Barn- och utbildningsnÀmnden 2024-05-23 §§ 56-70


SammantrÀdesdatum: 2024-05-23
Justerat: 2024-05-27
Anslagets uppsÀttande: 2024-05-28
Anslagets nedtagande: 2024-06-18
Protokollet förvaras: Barn- och utbildningsförvaltningen
Kontakt: Marita Nilsson

Slutlig röstrÀkning efter val till Europaparlamentet den 9 juni 2024


SammantrÀdesdatum: 2024-06-09
Anslagets uppsÀttande: 2024-05-27
Anslagets nedtagande: 2024-06-18
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Amanda Qvarnström

BygglovsnÀmnden §§ 100 - 117


SammantrÀdesdatum: 2024-05-23
Justerat: 2024-05-27
Anslagets uppsÀttande: 2024-05-27
Anslagets nedtagande: 2024-06-18
Protokollet förvaras: Bygglovsenheten
Kontakt: Ann-Sofie Bengtsson

SocialnÀmnden 2024-05-21 §§ 71-85


SammantrÀdesdatum: 2024-05-21
Justerat: 2024-05-27
Anslagets uppsÀttande: 2024-05-27
Anslagets nedtagande: 2024-06-17
Protokollet förvaras: Socialförvaltningen
Kontakt: Lisa Lindskog

Kultur-, fritids- och tekniknÀmnden §§ 44-54


SammantrÀdesdatum: 2024-05-23
Justerat: 2024-05-24
Anslagets uppsÀttande: 2024-05-27
Anslagets nedtagande: 2024-06-18
Protokollet förvaras: Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
Kontakt: Liselott Svensson

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 97-104


SammantrÀdesdatum: 2024-05-21
Justerat: 2024-05-23
Anslagets uppsÀttande: 2024-05-24
Anslagets nedtagande: 2024-06-17
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Amanda Qvarnström

Laga kraft - detaljplan Ullared 2:2 m fl - motell


Anslagets uppsÀttande: 2024-05-16
Anslagets nedtagande: 2024-06-27
Kontakt: Planenheten