Skip to main content

Djur inom detaljplanelagt område

I Falkenbergs kommun krävs det ingen anmälan eller tillstånd för att få äga vissa sorters djur inom detaljplanelagt område. Enligt lag ska djur som hålls i fångenskap inte orsaka störningar i omgivningen. Om du känner dig störd av husdjur kontaktar du i första hand ägaren av djuret och informerar om problemet. Störs du av vilda djur kontaktar du din fastighetsägare.

Djurägare

Som djurägare har du vissa skyldigheter. Du är ansvarig för att djuret mår bra och inte orsakar störningar för andra människor. Genom att ha uppsyn över ditt djur kan du skydda djuret mot sjukdomar och andras skador. Samtidigt så kan du undvika klagomål från dina grannar.

I Falkenbergs kommun krävs inget tillstånd enligt lokala föreskrifter för att hålla djur inom detaljplanelagt område. Det gäller djur såsom nötkreatur, häst, get, får, svin och orm, liksom pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Det innebär dock inte att kraven på djurägaren är lägre. Det är upp till dig som djurägare att agera så att inte störningar uppstår i omgivningen, till exempel buller, lukt eller skadedjur. Om störningar uppstår har vi på miljö- och hälsoskyddsnämnden möjlighet att begränsa din djurhållning.

Tillstånd från oss på miljö- och hälsoskyddsnämnden krävs för att sprida naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom detaljplanelagt område. Se mer information i kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifterlänk till annan webbplats.

Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats finns mer information om krav för djurhållning av olika slag (utöver lokala föreskrifter).

Om djur far illa

Länsstyrelsen tog över kommunens ansvar för att kontrollera djurskydd den 1 januari 2009.

Om du misstänker att djur far illa, kontakta djurskydd på länsstyrelsen Hallands länlänk till annan webbplats. Du kan göra en anmälan anonymt om du vill. Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen, kontakta polisen.

Störningar från djur

Djur ses ofta som ett positivt inslag i våra liv men Ibland upplevs djur som störande t.ex. när hundar skäller, fåglar låter tidigt på morgonen eller när katter kissar i trapphuset. Störs du av djur bör du i första hand kontakta djurägaren eller din fastighetsägare.

Köpa hund eller katt utomlands

Införselregler för hundar och katter varierar beroende på från vilket land du köper djuret. Börja med att ta reda på om landet är rabiesfritt och om det ligger inom eller utanför EU. Jordbruksverket informerar om reglerna för att ta in ett djur från utlandet.

Djur (jordbruksverket.se)