Skip to main content

Livsmedelskontroll och avgifter

Miljö- och hälsoskydds­­förvaltningen gör regelbundna kontroller på din livsmedels­verksamhet och dricksvatten­anläggning för att bedöma om du följer lagkraven. Vi tar ut avgifter för kontroll av din verksamhet för att täcka våra kostnader.

Livsmedelskontroll

Vi gör riskbaserade och regelbundna kontroller av livsmedelsföretag inklusive anläggningar för dricksvatten. Det första kontrollbesöket sker först efter att du har startat din verksamhet. Huvudsyftet är att kontrollera att maten är säker och rätt märkt samt att dricksvattnet är bra och säkert. Oftast sker kontrollen utan förvarning. Beroende på anledningen med besöket talar vi ibland om i förväg att vi kommer. Vissa verksamheter har Livsmedelsverket som kontrollmyndighet istället för kommunen. Primärproduktionen kontrolleras istället av länsstyrelsen. På Livsmedelsverkets webbplats finns allmän information om hur de kontrollerar företag.

Så kontrolleras ditt företag (livsmedelsverket.se)

Avgift och frekvens för planerad livsmedelskontroll

Från och med 2024 kommer en ny modell gälla för riskklassning av livsmedelsverksamheter. Modellen används för att avgöra hur ofta vi kommer att kontrollera din verksamhet.

Frekvensen beror på följande:

  • Vilken typ av verksamhet du har och vad du gör i den
  • Hur stor din verksamhet är
  • Resultatet av tidigare kontroller
  • Om din verksamhet är tredjepartscertifierad enligt en standard godkänd av Livsmedelsverket.

Du kommer att betala en avgift efter utförd kontroll. Hur stor avgiften är beror på hur lång tid kontrollen med dess för- och efterarbete tar.

Vi har en särskild e-tjänst där du kan lämna in uppgifter för riskklassning enligt den nya modellen.

Lämna uppgifter för riskklassning

Avgift för en inte planerad livsmedelskontroll

Om vi i samband med inspektioner konstaterar avvikelser från lagkraven, gör vi uppföljande kontroll. För uppföljande kontroll tar vi ut en avgift enligt kommunens taxa för att täcka våra kostnader. Avgift för en inte planerad kontroll kan även bli aktuellt vid till exempel befogade klagomål och matförgiftningar.

Möjlighet att minska avgiften för kontroll

Har du effektiva rutiner på plats, kunnig personal samt bra utformad och välskött lokal ökar du chansen för att inte få några konstaterade avvikelser när vi kontrollerar din verksamhet. Vi går igenom resultatet av tidigare kontroller för att se om det finns grund för minskning av antal kontroller på grund av god efterlevnad av reglerna. Lägre kontrollfrekvens leder till lägre avgift totalt sett då vi inte behöver kontrollera din verksamhet lika ofta. Minskning av antalet kontroller kan också bli aktuell om din verksamhet är tredjepartscertifierad enligt en standard godkänd av Livsmedelsverket.

Reduktion av kontrollfrekvens genom god efterlevnad (livsmedelsverket.se)

Reduktion av kontrollfrekvens genom tredjepartscertifiering (livsmedelverket.se)

Avgift för registrering

Vi tar ut en avgift för registrering av livsmedels- och dricksvattenverksamhet. Det tillkommer dessutom en särskild straffavgift om du inte registrerar din verksamhet i god tid innan du startar, tar över, gör bolagsändring med mera. 

Registrera livsmedel och dricksvatten