Skip to main content

Regler om livsmedel

Reglerna inom livsmedel är ofta målstyrda. Det innebär att det kan finnas flera lösningar till att producera säkra livsmedel. Nationella branschriktlinjer kan vara en hjälp för dig. Här hittar du en kortfattad beskrivning av en del av reglerna inom livsmedel.

Du som hanterar livsmedel ansvar för att maten är säker att äta och är rätt märkt. Du behöver därför ha ett system för den egna kontrollen av och skapa rutiner anpassade för din verksamhet.

Det finns en rad regler inom livsmedelsområdet, till exempel vilka krav som ställs på en livsmedelslokal. Många av kraven i reglerna beskriver en målsättning utan att exakt ange hur du ska göra. Det ger utrymme för flexibilitet. Samtidigt kan det vara svårare att veta hur du ska uppnå målen. Branschriktlinjerlänk till annan webbplats kan då vara en hjälp. Dessa är branschernas egen beskrivning av hur företag kan göra för att uppfylla krav i reglerna. Genom att branschriktlinjer handlar om en särskild typ av verksamhet kan de bli mer konkreta och därmed lättare att följa. Till skillnad från lagstiftning är branschriktlinjer frivilliga att följa.

På den här sidan hittar du kortfattad beskrivning av en del av de olika grundläggande kraven i livsmedelslagstiftningen. Det är frågan om exempel då det finns en rad olika regler om livsmedel.