Skip to main content

Radon

För att veta om det finns radon i ditt hus eller fastighet behöver du mäta radonhalten. Bor du i lägenhet eller hyr din bostad ska du i första hand prata med fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden och som kan komma in i din bostad via byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. 

Bästa tiden att mäta

Den bästa tiden för att mäta radon är mellan oktober och april.

Gör så här för att mäta radon

Radon syns inte, luktar inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka om det finns radon i en byggnad är genom mätning. Om du vill mäta radon så ska du kontakta ett ackrediterat mätlaboratorium för att beställa mätdosor. Mätlaboratoriet ger dig råd om hur mätningen ska göras. Du kan inte beställa dosorna genom kommunen.

Mät under minst två månader

En radonmätning ska utföras under minst två månader mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen. Om du vill mäta radon så ska du kontakta ett ackrediterat mätlaboratorium för att beställa mätdosor. Du kan inte beställa dosorna genom Falkenbergs kommun.

Här finns ackrediterade företag som kan hjälpa dig (Swedac)

Finns radon i min bostad?

Bor du i lägenhet eller hyr din bostad ska du i första hand prata med fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Det är deras ansvar att ta reda på om det finns problem med radon i huset och vid behov också se till att radonhalterna sänks. Fastighetsägaren är skyldig att känna till hur radonsituationen är i huset.

Ditt ansvar som husägare

Äger du ditt eget hus eller radhus är du ansvarig att mäta och utföra åtgärder för att få ner radonhalterna. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedriver tillsyn och kommer förr eller senare att kontrollera att en radonmätning har utförts i alla flerbostadshus, skolor, förskolor mm.

Vilka krav finns?

Folkhälsomyndigheten har satt upp ett riktvärde som säger att halten av radon inte ska vara högre än 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft) i bostäder, skolor och förskolor. För att veta vilka radonhalter som finns i en bostad eller lokal behöver man mäta.

Påverkar radon min hälsa?

Höga radonhalter innebär inte någon akut fara men är på lång sikt en hälsorisk som du kan förebygga genom att se till att radonhalten i din bostad eller fastighet är så låg som möjligt. Vid långvarig exponering av radon finns det en ökad risk att utveckla lungcancer.

Strål­säker­hets­myndig­heten uppskattar att radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige och det är främst rökare som drabbas.

Om du vill läsa mer om radon kan du göra det på följande webbplatser:

Boverket

Strålsäkerhetsmyndigheten