Skip to main content

Datorer, Chromebooks och läsplattor i skolan under sommaren

Sommaren är här och skolans ordinarie IT-service har stängt. Ibland händer det som inte ska hända även på sommaren med våra digitala verktyg. Saker går sönder, olyckor händer och ibland sker stölder. Vad gäller då och vad ska du göra? Här är en del viktig information att känna till för dig som har ansvar för en personlig läsplatta, Chromebook eller dator. Gäller dig som har ett digitalt verktyg på leasing. Du ser detta genom att verktyget har en stöldskyddsmärkning märkt Foxway eller Lin Education.

Garanti och försäkring

Läsplattor, Chromebooks och datorer leasas av skolan och avtalet omfattar garanti och försäkring dygnet runt, året runt. För att garanti och försäkring skall gälla krävs dock att du hanterar ditt digitala verktyg på ett ansvarsfullt sätt och förvarar den på säker plats. Ni bedömer tillsammans i familjen hur ni bäst och säkrast hanterar och förvarar det digitala verktyget under sommaren utifrån riktlinjerna i kontraktet. Du hittar de olika kontrakten under länkar längst ner på sidan.

Om olyckan är framme

Om din läsplatta, Chromebook eller dator går sönder eller blir skadad under sommaren kontaktar du vår leverantör, Foxway Education. Kontaktuppgifter finns i kontaktrutan nedan. Möjlighet att få hjälp via den ordinarie supporten på skolan är ytterst begränsad då de flesta skolors support har stängt under större delen av sommaren.

Stöld

Om din läsplatta, Chromebook eller dator blir stulen skall polisanmälan alltid göras direkt av dig vårdnadshavare/myndig elev. Kontakta därefter skolan så fort som möjligt.

Avtal

När du som elev fick ditt digitala verktyg upprättades ett kontrakt som innebär att du förbundit dig att följa de regler och föreskrifter som finns. Detta kontrakt gäller så länge du har ansvar för ditt digitala verktyg. Om det uppdagas att reglerna inte följts kan du förlora rätten att disponera ett personligt digitalt verktyg. Reglerna gäller även på lovet.

Till hösten

När höstterminen börjar igen förväntas ditt digitala verktyg vara i ett sådant skick att det fungerar för skolarbetet.

Kontakt

  • Support, garanti- och försäkringsärenden