Skip to main content

Kontaktmaterial – material som kommer i kontakt med livsmedel

Om du har en verksamhet som tillverkar, förädlar, importerar eller distribuerar produkter och material som är avsedda för kontakt med livsmedel ska du registrera den hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Vi är kontrollmyndighet och kommer att utföra planerade kontroller av din verksamhet.

Anmäl din verksamhet senast den 1 juli 2024

Du som har en befintlig verksamhet som omfattas av registreringskravet ska anmäla din verksamhet till oss senast den 1 juli 2024. Blanketten hittar du längre ner på sidan.

Exempel på kontaktmaterial

Kontaktmaterial är alla material och produkter som är avsedda att komma i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel.

Det kan vara bland annat

 • förpackningsmaterial för livsmedel, som plastpåsar, kartonger och folie
 • bordsartiklar, som porslin, glas, matbestick
 • köksredskap, 
 • köksapparater
 • delar av matlagningsapparater, som tätningar, slangar, rör och hjul
 • olika slags utrustning och ytskikt, som transportband och filterdukar

Reglerna om kontaktmaterial tillämpas på material och produkter som i sitt färdiga skick

 • är avsedda att komma i kontakt med livsmedel
 • redan har kommit i kontakt med livsmedel och är avsedda för detta syfte
 • rimligen förväntas komma i kontakt med livsmedel eller överföra sina beståndsdelar till livsmedel under normala eller förutsebara användningsförhållanden.

Du kan läsa mer om kontaktmaterial och registrering på Livsmedelsverkets kontrollwiki:

kontaktmaterial

Registrering av kontaktmaterialverksamheter

Undantag från registrering

Du behöver inte registrera din verksamhet om du under ett räkenskapsår

 • dels beräknas ha en omsättning av kontaktmaterial som understiger 80 000 kronor,
 • dels beräknas tillverka, förädla eller importera färre än 1 000 enheter av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Som enhet räknas varje enskild produkt, till exempel räknas varje sugrör i ett flerpack med sugrör som en enhet.

Kontroll av kontaktmaterialverksamheter

Vi kontrollerar alla kontaktmaterialverksamheter som är registrerade i kommunen. Vi kontrollerar även registrerade livsmedelsanläggningar som utöver livsmedelsverksamhet även tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial. Livsmedelsverket är en central myndighet för området med ansvar att vägleda och samordna kontrollen. Det första kontrollbesöket sker först efter att du har startat din verksamhet.

Avgift för planerade kontroller

Du betalar en avgift efter att vi har gjort en kontroll av din verksamhet. Hur stor avgiften är beror på hur lång tid kontrollen med dess för- och efterarbete tar. Livsmedelsverket håller på att ta fram en modell för att fastställa hur ofta vi ska kontrollera en viss typ av verksamhet.