Skip to main content

Tillsyn för lantbruk

Vill du veta hur tillsynen för lantbruk går till och varför vi kommer och gör tillsyn på din verksamhet? På den här sidan hittar du information om samt en guide i hur vi gör tillsynsbesök för lantbruk i Falkenbergs kommun.

Guiden i sin helhet hittar du längst ner på sidan.

Vem får tillsynsbesök?

Du som driver ett lantbruk, är djurhållare eller växtodlare i Falkenbergs kommun får regelbunden tillsyn av vår Miljö- och hälsoskyddsförvaltning. Utöver de regelbundna tillsynsbesöken gör vi även tillsyn om det kommit in klagomål eller anmälan på verksamheten. Vi genomför även granskning av miljörapporter.

Det är kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning som ansvarar för tillsynerna.

Alla verksamheter som kommunen har tillsyn över betalar sin egen tillsyn. Kostnaden beror på hur stor din verksamhet är och vilken miljöpåverkan den har.

Varför vi gör tillsyn?

Vår roll är att ge råd och kontrollera att din verksamhet följer de regler som finns om miljö och hälsoskydd samt egenkontroll. Under besöken vill vi därför ha en dialog med dig om hur verksamheten kan förbättras.

Vad innebär egenkontroll?

Egenkontroll är dina uppsatta rutiner för hur du ska minska din verksamhets miljöpåverkan. I den ska du identifiera vilka områden i din verksamhet som har störst risker för miljöpåverkan och rutiner för hur du ska minska dem.

Hur går ett tillsynsbesök till?

Innan besöket får du ett informationsbrev som berättar när vi tänkt komma och genomföra tillsynen och vad den gäller.

Under besöket går vi en rundvandring och har en dialog kring hur din verksamhet uppfyller de miljökrav som finns.

Efter besöket får du en rapport som sammanfattar tillsynen och de åtgärder du eventuellt behöver göra.

Inför besöket bör du förbereda dig genom att ta fram alla uppgifter och dokument du behöver visa. Titta igenom föregående protokoll och fundera om du har några frågor.

Vad händer vid avvikelser?

Vid mindre brister noteras det i inspektionsrapporten och uppföljning sker oftast i samband med nästa ordinarie tillsyn eller vid ett återbesök.

Vid större brister kan konsekvenserna bli föreläggande med vite, miljösanktionsavgifter och åtalsanmälan.

Om du tycker bedömningen är felaktig kan du överklaga. Det kostar inget att överklaga. 


Guiden ligger i ett program som heter Infocaption.