Skip to main content

Medelstora förbränningsanläggningar

Du som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att lämna information om detta till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Använd vår e-tjänst för att registrera din anläggning.

En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt. Den sammanlagda effekten är summan av effekterna för alla förbränningsanläggningar över 1 megawatt som är anslutna till samma skorsten.

En medelstor förbränningsanläggning får inte vara i drift utan att den är registrerad. De anläggningar som ska registreras är anläggningar som tagits i drift efter 20 december 2018. Är anläggningen äldre så beror registreringsbestämmelsen på när de togs i drift och hur stor installerad effekt de har.

Registrera din anläggning

Om du tagit din anläggning i drift efter 20 december 2018 ska du registrera den hos oss. Det gör du i vår e-tjänst. Följande uppgifter ska vara med:

 • Företagets namn, organisationsnummer och säte
 • Anläggningens namn och länsstyrelsens anläggningsnummer (samma som anges vid miljörapporteringen)
 • Mejladress till kontaktperson
 • NACE-kod enligt EU:s näringsgrensstandard (4 första siffrorna i SNI-koden)
 • Anläggningens koordinater enligt SWEREF 99 TM (karttjänst finns i e-tjänsten för att hämta koordinater)
 • Besöksadress (om den är stationär)
 • Anläggningens typ (dieselmotor, gasturbin, tvåbränslemotor, annan motor eller annan medelstor förbränningsanläggning)
 • Typ av bränsle och andel bränsle
 • Datum när du började driva anläggningen
 • Anläggningens effekt och termisk verkningsgrad
 • Reningsutrustning för stoft och kväveoxid
 • Drifttimmar per år och genomsnittlig last