Skip to main content

Pågående detaljplaner

Här hittar du kommunens pågående detaljplaner och planuppdrag. Detaljplanerna är uppdelade efter vilket skede i planprocessen de befinner sig i. 

Pågående remisser

Här hittar du planförslag som är ute på samråd eller granskning.

Programskede

Samrådsskede

Granskningsskede

Antagandeskede

Planuppdrag

Hitta en detaljpan som fått laga kraft

Letar du efter en detaljplan som redan har fått laga kraft? Den hittar du i så fall på sidan Detaljplaner som fått laga kraft.

Vad innebär de olika skedena i planprocessen?

Besök sidan Planprocessen – en detaljplan blir till om du vill veta mer om de olika skedena.

Falkenberg Växer