Skip to main content

Falkenbergs kommun står bakom den här webbplatsen. Här beskriver vi hur den uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, vilka tillgänglighetsproblem som finns och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kommun.falkenberg.se som inte är tillgängligt för dig kan du höra av dig till vårt kontaktcenter.

 • Mejl: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Telefon: 0346-88 60 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, hör av dig till oss via vårt formulär på sidan Rapportera brister i tillgänglighet så att vi får veta att problemet finns.

Du kan också mejla till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Skriv då gärna "Brister tillgänglig webb" i ämnesraden.

Det du skickar in till oss registreras i kommunens diarium och blir en allmän handling.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte tillgängligt. Vi jobbar löpande med att åtgärda problemen.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning utan synförmåga

 • Vi textar våra videor, men återger dem inte alltid i ett alternativt format för syntolkning. Live-sändningar textas inom 2 veckor.
 • Det kan finnas vissa instruktioner som är beroende av sensoriska kännetecken.
 • Det är inte alltid tydligt vilket fält eller element som har tangentbordsfokus.
 • Det finns delar på sidan där vi inte angett i koden vad delen har för roll, vilket kan medföra att information inte presenteras korrekt för dig som använder verktyg som förstorar, läser upp eller ändrar layouten på innehållet. 
 • Viss navigation och annan interaktion med webbplatsen kan inte utföras med enbart tangentbord, tabbning eller tangentbordskommandon. Till exempel hoppar tangentbordsfunktionen över den information som finns i en iframe (innehåll som är inbäddat men ligger på ett annat ställe).
 • Det är inte alltid möjligt att hoppa över återkommande innehåll.
 • Det finns länktexter som inte är tillräckligt tydliga. Det finns också länktexter som används för flera olika destinationer men som saknar beskrivning för uppläsning i skärmläsare, till exempel länkar som heter ”Starta tjänst”.
 • Användare med uppläsande hjälpmedel får inte alltid information om att en länk öppnas i nytt fönster.
 • Det finns inmatningsfält som saknar beskrivning, vilket gör att en skärmläsare inte kan identifiera vad fältet gör.
 • Det finns element-ID som inte är unika, vilket kan göra det svårt att särskilja två olika element på en sida från varandra.
 • Det finns dokument som inte uppfyller tillgänglighetskraven. Till exempel är titlar, rubriker och tabeller inte alltid korrekt uppmärkta, och det saknas alt-texter till bilder. Inmatningsfält i blanketter kan sakna beskrivning. Om du är ute efter ett specifikt dokument som inte är läsbart så kan du kontakta verksamheten kring det dokumentet. 

Problem vid användning med nedsatt syn

 • Det är inte alltid tydligt vilket fält eller element som har tangentbordsfokus.
 • Det kan finnas vissa instruktioner som är beroende av sensoriska kännetecken
 • Det finns delar på sidan där vi inte angett i koden vad delen har för roll, vilket kan medföra att information inte presenteras korrekt för dig som använder verktyg som förstorar, läser upp eller ändrar layouten på innehållet. 
 • Det finns dokument som inte uppfyller tillgänglighetskraven. Titlar, rubriker och tabeller är inte alltid korrekt uppmärkta, och alt-texter till bilder kan saknas. Dokumenten flödar inte alltid om på mindre skärmar. Inmatningsfält i blanketter kan sakna etiketter. Om du är ute efter ett specifikt dokument som inte är läsbart så kan du kontakta verksamheten kring det dokumentet. 

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det kan finnas vissa instruktioner som är beroende av sensoriska kännetecken

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • Textning saknas på våra videosändningar från kommunfullmäktige.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Det finns länkar som är korta och kan vara svåra att klicka på.
 • Det finns visst innehåll som inte presenteras rätt när du håller din mobila skärm. Det innebär att du behöver vända skärmen eller scrolla upp eller åt sidan. Detta gäller även dokument.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Det finns visst innehåll som inte presenteras rätt när du håller din mobila skärm. Det innebär att du behöver vända skärmen eller scrolla upp eller åt sidan. Detta gäller även dokument.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Det är inte alltid synligt i länktexten att länken öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighet i våra e-tjänster

Våra e-tjänster ligger på en separat plattform eller i ett tredjepartsystem, men du når de flesta via kommun.falkenberg.se. E-tjänsterna uppfyller inte alla krav på tillgänglighet, till exempel är formulärfälten inte alltid rätt taggade, tangentbordsnavigeringen funkar inte på vissa delar, det är inte alltid tydligt var fokus är och användarna har inte alltid möjlighet att justera tidsbegränsningar.

Det finns en åtgärdsplan för våra e-tjänster. De e-tjänster som ligger i ett tredjepartsystem har vi inte har lika stor kontroll över, men vi strävar efter att alla nya e-tjänster ska uppfylla lagkraven.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Falkenbergs kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av kommun.falkenberg.se enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

 • Många av våra dokument uppfyller inte tillgänglighetskraven. Att formatera om samtliga dokument kräver omfattande manuellt arbete som vi inte har möjlighet att prioritera/utföra. Alla dokument kommer därför inte att vara tillgängliga.
 • Vi åberopar även oskäligt betungande anpassning som skäl till att våra inspelade kommunfullmäktigesammanträden saknar textning och syntolkning.

Kontinuerligt arbete med tillgänglighetsfrågorna

Vi jobbar med tillgänglighetsfrågorna löpande. Vår ambition är att åtgärda kända tillgänglighetsproblem så skyndsamt som möjligt.

Hur vi testat webbplatsen

Vi granskar regelbundet tillgängligheten, främst med automatiserade verktyg men även genom viss manuell granskning. Detta gör vi internt. Vi använder oss av verktyget Monsido för automatisk tillgänglighetkontroll.

Redogörelsen publicerades den 17 september 2020.

Senast uppdaterad: 19 februari 2024.