Skip to main content

Detaljplaner som fått laga kraft

Här hittar du de detaljplaner som fått laga kraft sedan 2022. För att ta del av handlingar till en detaljplan som fått laga kraft tidigare än 2022 kontaktar du planenheten. 

Du hittar alla gällande detaljplaner i kommunens webbkarta.

Gällande detaljplaner

Laga kraft under 2024

Laga kraft under 2023

Laga kraft under 2022

Vad innebär det att en detaljplan fått laga kraft?

Att en detaljplan har fått laga kraft innebär att planen nu är en giltig handling och det är möjligt att söka bygglov utifrån planen.

Laga kraft är en juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller en myndighet inte längre kan överklagas. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Under den tiden kan den överklagas, om inte detta sker så får detaljplanen laga kraft.

Vad innebär de olika skedena i planprocessen?

Besök sidan Planprocessen – så går den till om du vill veta mer om de olika skedena.

Kontakt

Planenheten
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer