Skip to main content

Lekplats och gång- och cykelväg vid Brags väg i Arvidstorp rustas upp

Vi rustar upp lekplatsen vid Brags väg och omgivningen runt omkring.

Gång- och cykelvägen rustas upp

Vi rustar upp gång- och cykelvägen och lägger ny asfalt på vägen för att göra den jämnare och bättre att gå och cykla på. Dessutom kommer vi att installera fler lampor längs med sträckan för att göra det ljusare och trivsammare att använda stråket, speciellt när det är mörkt.

Detta är en del av vårt arbete för att förbättra infrastrukturen och göra det enklare och tryggare för alla som använder gång- och cykelvägen.

Vi stänger lekplatsen i mitten av april

Vi tar bort det som är gammalt och slitet och ersätter med nya lekmoduler för att göra lekplatsen ännu roligare och säkrare för alla barn. För att göra alla dessa förändringar kommer vi stänga lekplatsen i mitten av april och fram till sommaren.

Vi ser fram emot att välkomna alla att utforska och njuta av lekplatsen och omgivningen när vi är redo att öppna igen!

Läs mer hur lekplatsen kommer att se ut och vad vi kommer göra på platsen (falkenberg.se)

Gäller från: 16 april 2024
Gäller till: 30 juni 2024
Informationen uppdaterad: 2024-05-08 11:49