Skip to main content

Kommunens anslagstavla

Detta Àr Falkenbergs kommuns officiella anslagstavla. HÀr publicerar vi justerade protokoll samt kungörelser och annan information som vi med stöd av lag eller annan författning ska meddela pÄ anslagstavlan.

Som kommunmedlem har du rÀtt att överklaga ett kommunalt beslut genom laglighetsprövning. HÀr kan du lÀsa mer om hur du kan överklaga beslut.

SocialnÀmnden 2024-02-20 §§ 16-37


SammantrÀdesdatum: 2024-02-20
Justerat: 2024-02-22
Anslagets uppsÀttande: 2024-02-22
Anslagets nedtagande: 2024-03-14
Protokollet förvaras: Socialförvaltningen
Kontakt: Lisa Lindskog
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

PatientnÀmnden Halland §§ 1-12


SammantrÀdesdatum: 2024-02-21
Justerat: 2024-02-22
Anslagets uppsÀttande: 2024-02-22
Anslagets nedtagande: 2024-03-15
Protokollet förvaras: Regionkontoret, Halland
Kontakt: Samuel Björhag DernestÄl
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

KommunfullmÀktiges kallelse 2024-02-27


SammantrÀdesdatum: 2024-02-27
Anslagets uppsÀttande: 2024-02-19
Anslagets nedtagande: 2024-02-28
Kontakt: Johanna Ivarsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Barn- och utbildningsnÀmndens arbetsutskott förskola, grundskola och fritidshem 2024-02-15 §§ 1-9


SammantrÀdesdatum: 2024-02-15
Justerat: 2024-02-19
Anslagets uppsÀttande: 2024-02-19
Anslagets nedtagande: 2024-03-12
Protokollet förvaras: Barn- och utbildningsförvaltningen
Kontakt: Marita Nilsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Barn- och utbildningsnÀmndens arbetsutskott gymnasieskolan och frivilliga skolformer 2024-02-15 §§ 1-8


SammantrÀdesdatum: 2024-02-15
Justerat: 2024-02-18
Anslagets uppsÀttande: 2024-02-19
Anslagets nedtagande: 2024-03-12
Protokollet förvaras: Barn- och utbildningsförvaltningen
Kontakt: Marita Nilsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

SocialnÀmndens socialutskott 2024-02-16 § 81


SammantrÀdesdatum: 2024-02-16
Justerat: 2024-02-16
Anslagets uppsÀttande: 2024-02-16
Anslagets nedtagande: 2024-03-08
Protokollet förvaras: Socialförvaltningen
Kontakt: Lisa Lindskog
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Kommunstyrelsen §§ 21-47


SammantrÀdesdatum: 2024-02-13
Justerat: 2024-02-14
Anslagets uppsÀttande: 2024-02-15
Anslagets nedtagande: 2024-03-08
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Nicklas Olsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

SocialnÀmndens socialutskott 2024-02-13 §§ 66-80


SammantrÀdesdatum: 2024-02-13
Justerat: 2024-02-13
Anslagets uppsÀttande: 2024-02-13
Anslagets nedtagande: 2024-03-05
Protokollet förvaras: Socialförvaltningen
Kontakt: Lisa Lindskog
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 16-32


SammantrÀdesdatum: 2024-02-06
Justerat: 2024-02-08
Anslagets uppsÀttande: 2024-02-09
Anslagets nedtagande: 2024-03-04
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Nicklas Olsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

SocialnÀmndens arbetsutskott 2024-02-06 §§ 10-21


SammantrÀdesdatum: 2024-02-06
Justerat: 2024-02-08
Anslagets uppsÀttande: 2024-02-09
Anslagets nedtagande: 2024-03-01
Protokollet förvaras: Socialförvaltningen
Kontakt: Lisa Lindskog
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Detaljplan Faktorn 4 m fl- underrÀttelse om pÄgÄende planarbete


Anslagets uppsÀttande: 2024-02-07
Anslagets nedtagande: 2024-02-28
Kontakt: Planenheten
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Detaljplan Olofsbo 1:18 - underrÀttelse om pÄgÄende planarbete


Anslagets uppsÀttande: 2024-02-07
Anslagets nedtagande: 2024-02-28
Kontakt: Planenheten
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

SocialnÀmndens socialutskott 2024-02-07 §§ 64-65


SammantrÀdesdatum: 2024-02-07
Justerat: 2024-02-07
Anslagets uppsÀttande: 2024-02-07
Anslagets nedtagande: 2024-02-28
Protokollet förvaras: Socialförvaltningen
Kontakt: Lisa Lindskog
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Kommunstyrelsens nÀringslivs- och arbetsmarknadsutskott §§ 1-5


SammantrÀdesdatum: 2024-02-02
Justerat: 2024-02-05
Anslagets uppsÀttande: 2024-02-06
Anslagets nedtagande: 2024-02-28
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Nicklas Olsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Samordningsförbundet i Halland 2024-01-26


SammantrÀdesdatum: 2024-01-26
Justerat: 2024-01-31
Anslagets uppsÀttande: 2024-02-05
Anslagets nedtagande: 2024-03-01
Protokollet förvaras: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstads kommun
Kontakt: Samuel Björhag DernestÄl
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Kultur-, fritids- och tekniknÀmnden §§ 1-11


SammantrÀdesdatum: 2024-01-29
Justerat: 2024-01-31
Anslagets uppsÀttande: 2024-02-01
Anslagets nedtagande: 2024-02-23
Protokollet förvaras: Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
Kontakt: Liselott Svensson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 10-15


SammantrÀdesdatum: 2024-01-30
Justerat: 2024-01-31
Anslagets uppsÀttande: 2024-02-01
Anslagets nedtagande: 2024-02-23
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Nicklas Olsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

ÖverförmyndarnĂ€mnden §§ 1-17


SammantrÀdesdatum: 2024-01-22
Justerat: 2024-01-29
Anslagets uppsÀttande: 2024-01-31
Anslagets nedtagande: 2024-02-22
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Nicklas Olsson
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.

Kommunstyrelsens hÄllbarhetsutskott §§ 1-2


SammantrÀdesdatum: 2024-01-24
Justerat: 2024-01-29
Anslagets uppsÀttande: 2024-01-29
Anslagets nedtagande: 2024-02-27
Protokollet förvaras: Kansliavdelningen
Kontakt: Lina Österhult
Den hÀr e-postadressen skyddas mot spambots. Du mÄste tillÄta JavaScript för att se den.