Skip to main content

Bygga

När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller förändra en byggnad behöver du ofta någon form av tillstånd. Här hittar du information om olika typer av byggärenden.