Skip to main content

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut i frågor som är principiella eller av större vikt för kommunen. Fullmäktige består av 61 ordinarie ledamöter som väljs av invånarna vart fjärde år. Ledamöterna representerar åtta politiska partier.

Ordförande är Kerstin Rosell (S), förste vice ordförande är Ulrika Bertilsson (S) och andre vice ordförande är Charlotta Jonson (M).

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Platserna i kommunfullmäktige fördelas proportionellt efter antalet röster som varje parti får i kommunvalet vart fjärde år. Kommunfullmäktige har 61 ledamöter och 33 ersättare.

Om arbetet i kommun­fullmäktige

Alla politiker i kommunfullmäktige, förutom kommunråden, är fritidspolitiker. Det betyder att de sköter politiken på sin fritid.

Kommunfullmäktiges vanligaste uppgifter är att:

  • Fatta beslut om motioner, förslag, som lämnats in av enskilda politiker
  • Fatta beslut som är principiellt viktiga och övergripande
  • Fastställa kommunens budget och besluta hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala
  • Besluta vilka nämnder som ska finnas och välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnder.

Kommunfullmäktiges arbete finns reglerat i kommunallagen och kommunens författningssamling. 

Kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder 11 gånger per år, vanligtvis den sista tisdagen i månaden. Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Kallelser och protokoll

Inför kommunfullmäktiges sammanträden kan du ta del av kallelser och handlingar, du kan även ta del av protokoll i efterhand från varje möte.

Här hittar du kallelser till kommunfullmäktiges sammanträden samt protokoll. I kallelsen hittar du dagordningen, där du kan se vilka ärenden som politikerna ska hantera under mötet.


-&sort=name&order=DESC&sortFolder=name&orderFolder=DESC&files=top&kallelser=accordion

Direktsändning från kommunfullmäktiges sammanträden

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden i direktsändning via webbplatsen. Det går också att se och lyssna på sammanträdena, eller de delar du vill, i efterhand.

Webb-tv – kommunfullmäktiges webbsändningar

Kommunfullmäktiges möten är i Argussalen tillsvidare

Vi bygger om kommunfullmäktigesalen och därför håller vi kommunfullmäktiges möten i Argussalen, och i undantagsfall i Falkhallen.