Skip to main content

Servicenämnden

Servicenämnden har ansvar för och beslutar om ärenden som gäller service och tjänster inom kommunen.

Nämnden ansvarar för:

 • Kontaktcenter
 • Måltid Falkenberg
 • Internservice
  • Fordon
  • IT
  • Geodata
  • Lokalvård
  • Servicesupport
 • Inköp och upphandling

Om servicenämnden

Nämnden består av sju ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Nämnden har en beredningsgrupp, som består av ordförande och vice ordförande. Beredningsgruppen förbereder alla ärenden som nämnden ska behandla. Vissa ärenden beslutar nämnden själv om, andra skickas vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för beslut.

Protokoll och kallelser


-&sort=name&order=DESC&sortFolder=name&orderFolder=DESC&files=top&kallelser=accordion