Skip to main content

Välkommen till Tångaskolan

 • Nyrenoverad matsal med erkänt gott käk

  Tångaskolan är känd för sin goda skolmat. Snart serveras den också i en nyrenoverad matsal. Under 2023 ska vi äntligen kunna inviga skolans nya matsal.

 • Roligare tillsammans

  På rasterna får eleverna hjälpas åt och turas om att ordna med olika rastaktiviteter. De lite äldre eleverna ordnar aktiviteter åt dem som är yngre. Ett bra sätt att bygga gemenskap på skolan.

 • Softa på Softet

  Elevcafét Softet riktar sig till elever från årskurs 6 och uppåt. Det drivs av vår skolvärdinna tillsammans med elever som även ordnar olika aktiviteter. Här kan elever köpa mellanmål spela biljard, airhockey och pingis eller bara softa med sina kompisar.

 • Allt på ett ställe

  Dubbla idrottshallar, slöjdsal, musiksal, aula och specialsalar för teknik och kemi. På Tångaskolan fattas inget för att bedriva all undervisning på skolan.

 • Stora utomhusytor

  Klätterställningar, gungor, sandlådor och ytor för bollek för de yngsta. Frisbeegolf, fotbollsplan och hinderbana för de äldre. Tångaskolans utomhusytor har något för alla.

 • Internationellt samarbete

  I över 20 år har vi haft ett samarbete med en skola i Sarajevo i Bosnien och Hercegovina. Vartannat år elever från årskurs 7-9 hos oss till dem, och vartannat år kommer de till oss.

 • Heja Tånga IF!

  Vår skolförening Tånga IF drivs av elever i årskurs 7-9 tillsammans med lärare som arrangerar olika aktiviteter både under och efter skoltid. Alltifrån fotboll till dans.

 • Centrumnära och med tillgång till natur, hav och stad

  Skolans centrala placering innebär att det inte är långt till något. Vi har regelbunden undervisning i skolans närområde, bland annat genom olika utedagar eller inom de naturorienterade ämnena.

 • Mentorföretagen Rejmes och Gleesys

  För att ge våra elever en inblick i arbetslivet och visa hur deras kunskaper i skolan kan komma till nytta i framtiden samarbetar vi med Rejmes och Gleesys. Tillsammans med Rejmes och Gleesys planerar vi olika aktiviteter för eleverna när de går i årskurs 2, 5 och 7.

 • KOLL med Falkenbergs Sparbank

  KOLL - Kul och lärorikt lärande, är ett samarbete med Falkenbergs Sparbank där alla våra elever i årskurs 3, 6 och 9 träffar representanter från banken. Med KOLL får eleverna kunskap om privatekonomi anpassat efter deras ålder.

  Vi tror på alla elever

  På Tångaskolan ska varje elev kunna prestera utifrån sin förmåga och veta vad som krävs för att ta nästa steg i just sin utvecklingskurva. Samtidigt som vi lär oss individuellt tar vi hjälp av varandra. I våra klassrum är alla elever aktiva och vi hjälps åt att lära tillsammans.

  Stöd och hjälp i skolan

  På Tångaskolan har vi extra resurser för att stötta och hjälpa våra elever på plats varje dag. Alltifrån elevhälsan med kurator och skolsköterska till speciallärare och specialpedagoger. Men också särskilda undervisningsgrupper och en studieverkstad där alla elever kan få extra hjälp om de behöver. 

  Trygga elever lär sig mer

  Att bygga goda relationer både med elever och vårdnadshavare är viktigt för oss på Tångaskolan. Med goda och förtroendefulla relationer kommer en trygg miljö där elever mår bra och kan utvecklas. Tillsammans jobbar vi för att våra elever ska känna att de kan vara sig själva i skolan. 

  Kontakta

  Tångaskolan

  Om du inte hittar kontaktuppgifter till den du söker var god hör av dig till Kontaktcenter.