Skip to main content

Välkommen till Slöingeskolan

 • Aktiv föräldraförening

  Vi har en aktiv föräldraförening som har ett nära samarbete med skolan i Slöinge för att vi tillsammans ska skapa de bästa förutsättningarna eleverna.

 • Trivselledare

  Våra trivselledare organiserar och leder rastaktiviteterna och ser till att alla skall vara sysselsatta under rasterna. Vårt trivselledarprogram bidrar till tryggare elever och ett aktivt lärande under hela dagen.

 • Tillgänglig lärmiljö

  Vi arbetar aktivt med att den miljö som eleverna arbetar i ska vara tillgänglig och fungera väl. Vi har till exempel ljuddämpande mattor i våra klassrum och cykelfunktion under flera bänkar.

 • Mentorföretaget Bertegruppen

  För att ge våra elever en inblick i arbetslivet och visa hur deras kunskaper i skolan kan komma till nytta i framtiden samarbetar vi med Bertegruppen. Tillsammans planerar vi olika aktiviteter för eleverna när de går i årskurs 2 och 5.

 • KOLL med Falkenbergs Sparbank

  KOLL - Kul och lärorikt lärande, är ett samarbete med Falkenbergs Sparbank där alla våra elever i årskurs 3 och 6 träffar representanter från banken. Med KOLL får eleverna kunskap om privatekonomi anpassat efter deras ålder.

  Vi tror på alla elever

  På Slöingeskolan är alla elever allas elever och vi drivs av en vilja att se till elevens bästa. Generellt arbetar alla med F-6 och i arbetslag endast i vissa sakfrågor. Lärarna arbetar med olika metoder och tillvägagångssätt utifrån vilka elever som ingår i deras undervisningsgrupp.

  Stöd och hjälp i skolan

  Vi har ett elevhälsoteam kopplat till skolan med två speciallärare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator samt rektor. Vi jobbar utifrån EHM-strukturen där man lyfter utvecklingen på gruppnivå.

  Trygga elever lär sig mer

  Vi eftersträvar ett lärande över hela dagen och satsar därför även på våra raster. Vi har trivselledare på skolan och det är främst våra egna elever som leder rastverksamheten. Organiserade raster ger en tryggare elevgrupp och det genererar oftast en högre progression i kunskapsutvecklingen. 

  Kontakta

  Slöingeskolan

  Om du inte hittar kontaktuppgifter till den du söker var god hör av dig till Kontaktcenter.