Skip to main content

Slöingeskolans fritidshem

På Slöingeskolan fritidshem har vi en avdelning och en gemensam ingång för alla elever.

På fritidshemmet skapas grupper utifrån antal elever och elevernas intresse. Mellanmål serveras i matsalen mellan klockan 13.30 och 14.00. Ibland äter vi även utomhus eller på den plats där vi genomför dagens lärandeaktivitet.

På fritidshemmet lägger vi stor vikt vid att eleverna ska känna sig trygga, ha kamrater att leka med och att de ska få uppleva sin fritidstid som meningsfull och stimulerande. Vi planerar vår verksamhet efter elevernas intressen och behov och våra aktiviteter stärker elevernas lärande. Vi har också tillgång till vårt vackra närområde, skolgården och skolans idrottshall.

Öppettider Slöingeskolans fritidshem

Slöingeskolans fritidshem har öppet måndag-fredag från klockan 06.30.
Om ditt barn äter frukost på fritidshemmet ska barnet lämnas innan klockan 07.30.

Kontakta

Slöingeskolans fritidshem

Om du inte hittar kontaktuppgifter till den du söker var god hör av dig till Kontaktcenter.