Skip to main content

Välkommen till Långavekaskolan

 • Säg hej till våra hejare!

  Alla elever ska känna sig välkomna till skolan. På morgonen har vi alltid morgonvärdar som möter elever och föräldrar på skolgården. Eller “hejare” som vi kallar dem.

 • Nyrenoverat och fräscht

  Skolan har nyligen genomgått en större renovering och nu möts eleverna av ljusa och fräscha lokaler som inspirerar till lek, lärande och umgänge. I samband med renoveringen fick skolan också en riktig matsal. Nu kan vi äta god och vällagad mat tillsammans i trevlig miljö

 • Rastaktiviteter varje dag

  Fritidspersonalen håller i väldigt uppskattade rastaktiviteter varje förmiddagsrast. Det bidrar till ett ökat vi-känsla och färre konflikter på rasterna.

 • Nybyggd och fullstor idrottshall

  På skolområdet finns en fullstor idrottshall som stod klar 2021. På skolan finns även specialsalar för hemkunskap, bild och slöjd.

 • Tidiga samordnade insatser (TSI)

  Långavekaskolan har tillgång till ett centralt stöd som kallas för TSI - Tidiga samordnade insatser. Det är ett arbetssätt för att vid behov stötta både elever och vårdnadshavare. Både i skolan och på fritiden.

 • Språkval i årskurs 6 på Skogstorpsskolan

  Våra sexor får åka buss till Skogstorpsskolan för att läsa språk. Det är även här de börjar årskurs 7 och detta är en bra form av inskolning i att åka buss och träffa kommande klasskamrater.

 • Mentorföretaget Fabo

  För att ge våra elever en inblick i arbetslivet och visa hur deras kunskaper i skolan kan komma till nytta i framtiden samarbetar vi med Fabo. Tillsammans planerar vi olika aktiviteter för eleverna när de går i årskurs 2 och 5.

 • KOLL med Falkenbergs Sparbank

  KOLL - Kul och lärorikt lärande, är ett samarbete med Falkenbergs Sparbank där alla våra elever i årskurs 3 och 6 träffar representanter från banken. Med KOLL får eleverna kunskap om privatekonomi anpassat efter deras ålder.

  Vi tror på alla elever

  Vi tycker det är viktigt att skapa tydliga mål och syften med varje lektion och att alla elever vet vad som förväntas av dem för att ta nästa steg i sitt lärande. Utifrån varje elevs behov och förutsättningar ger vi dem sedan verktygen för att lyckas.

  Stöd och hjälp i skolan

  På Långavekaskolan jobbar många pedagoger med alla elever på skolan och vi hjälps åt att identifiera om elever behöver extra stöd. Skolans elevhälsoteam med kurator, skolsköterska, specialpedagog och rektor gör alltid en analys om hur behovet ser ut och sedan en plan utifrån det. 

  Trygga elever lär sig mer

  En del i att skapa trygghet och gemenskap är att vi har vuxna som ordnar med rastaktiviteter. Att det finns saker att göra på rasten är viktigt för att undvika konflikter. Vi har också en skolvärdinna som är utbildad socialpedagog med uppdrag att stärka tryggheten på skolan.

  Kontakta

  Långavekaskolan

  Om du inte hittar kontaktuppgifter till den du söker var god hör av dig till Kontaktcenter.