Skip to main content

Välkommen till den anpassade grundskolan

Vem kan gå i anpassad grundskola?

Anpassad grundskola finns för barn som har en intellektuell funktionsnedsättning av en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Innan ett barn tas emot i anpassad grundskola genomförs en omfattande utredning. Om det i utredningen framkommer att barnet tillhör den anpassade grundskolans målgrupp kan barnet antingen gå i anpassad grundskola eller gå integrerat i en grundskola och undervisas i enlighet med den anpassade grundskolans läroplan där. Läs mer om mottagande i anpassad grundskola.

Kontakta

Anpassad grundskola

Om du inte hittar kontaktuppgifter till den du söker var god hör av dig till Kontaktcenter.