Skip to main content

Kommun­styrelsens utskott förbereder ärenden till kommunstyrelsen. Utskotten har också rätt att besluta i vissa ärenden.