Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lägger fram förslag till kommunfullmäktige att besluta om. Kommunstyrelsen har också möjlighet att fatta egna beslut i flera ärenden.

Kommunstyrelsen har 13 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Ordförande är Per Svensson (S), förste vice ordförande är Rebecka Kristensson (S) och andre vice ordförande är Anneli Andelén (C). 

Så arbetar kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott som gör en första beredning av alla ärenden. Dessutom finns även personalutskottet, hållbarhetsutskottet och näringslivs- och marknadsutskottet under kommunstyrelsen.

När de olika facknämnderna vill genomföra förändringar som påverkar kommunens ekonomi eller är av stor betydelse för kommunen skickas de till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Alla ärenden som beslutas av kommunfullmäktige går alltid först genom kommunstyrelsen, som föreslår vad fullmäktige ska besluta.

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen (KS)
Namn Uppdrag Mejl
Per Svensson (S) Ordförande
Rebecka Kristensson (S) 1:e vice ordförande
Anneli Andelén (C) 2:e vice ordförande
Ninni Gustavsson (M) Ledamot
Björn Jönsson (S) Ledamot
Lars Fagerström (L) Ledamot
Per Johansson (C) Ledamot
Sara-Lena Bjälkö (SD) Ledamot
Georgia Ferris (KD) Ledamot
Göran Janko (M) Ledamot
Markus Jöngren (MP) Ledamot
Johan Idmark (M) Ledamot
Marcus Dufwa (S) Ledamot
Stig Agnåker (C) Ersättare
Kerstin Angel (C) Ersättare
Jan Dickens (S) Ersättare
Anita Gidén (V) Ersättare
Yen Gunnarsson (S) Ersättare
Sandra Johansson (M) Ersättare
Jonathan Limén (L) Ersättare

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15