Skip to main content

Den kommunala organisationen bestÄr av förvaltningar och bolag med anstÀlld personal och en politisk organisation med förtroendevalda politiker. Tillsammans ansvarar vi för mycket av den samhÀllsservice som finns i kommunen, bland annat skolor och Àldreomsorg.

Cirka 3 500 personer Àr anstÀllda av Falkenbergs kommun. Dessutom arbetar flera hundra personer i företag vars verksamhet finansieras med kommunala skattepengar, frÀmst inom vÄrd och omsorg.

KommunfullmÀktige Àr kommunens högsta beslutande organ och bestÄr av de politiker som röstats fram under val. Som ett stödjande organ till kommunfullmÀktige finns kommunrevisionen som granskar den kommunala organisationen. Direkt under kommunfullmÀktige ligger kommunstyrelsen, nÀmnder, bolag och samverkansnÀmnder. Till varje nÀmnd hör en förvaltning.

Kommunens organisationsschema

Den politiska organisationen

Förvaltningar

Falkenbergs kommun har sex förvaltningar, alla med sitt eget ansvarsomrÄde. Varje förvaltning styrs av en politiskt tillsatt nÀmnd, har en förvaltningschef och ett varierande antal olika avdelningar och enheter.

Förvaltningar

Kommunala bolag

Falkenbergs kommun har direkt och indirekt intressen i ett stort antal hel- eller delÀgda kommunala bolag, som har verksamheter inom allt frÄn lÀgenheter till sophantering och energitjÀnster. Falkenbergs Stadshus AB Àr kommunens koncernbolag och dÀrmed Àgare till samtliga Falkenbergs kommuns bolag.

Kommunens bolag