Falkenbergs kommuns organisation består av politiska nämnder, förvaltningar och bolag. Tillsammans ansvarar vi för mycket av den samhällsservice som finns i kommunen, bland annat skolor och äldreomsorg.

Cirka 3 500 personer är anställda av Falkenbergs kommun. Dessutom arbetar flera hundra personer i företag vars verksamhet finansieras med kommunala skattepengar, främst inom vård och omsorg.

Politiker och tjänstepersoner

Den kommunala organisationen består av förvaltningar och bolag med anställd personal och en politisk organisation med förtroendevalda politiker. Det är kommunfullmäktige som fattar de övergripande ekonomiska och strategiska besluten. Besluten bygger på utredningar som görs av tjänstepersoner i förvaltningarna, de olika politiska nämndernas ställningstaganden och den beredning som sker i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.

Arbetsutskottet fattar vägledande beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder nästan varje vecka. Där tas beslut som ofta blir vägledande för den fortsatta politiska behandlingen. Personalutskottet har hand om ärenden som gäller kommunens anställda.

Politiker tar ställning till utredda ärenden

Under den gemensamma kommunledningen finns de olika förvaltningarna och nämnderna. Principen är densamma som för kommunstyrelsen – tjänstepersonerna utreder ärendena och lägger fram förslag för politikerna att ta ställning till. Varje förvaltning har en förvaltningschef och ett varierande antal olika enheter.

Du får ta del av protokoll och handlingar

Under respektive nämnd eller styrelse kan du ta del av kallelser till sammanträden samt protokoll. Om du vill ta del av icke sekretessbelagda handlingar som inte finns på vår webbplats kan du vända dig till kommunens dokumentcontroller via kontaktcenter.

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15