Skip to main content

Falkenberg kommuns naturvårdsarbete har sin utgångspunkt i de nationella miljömålen. Vi bidrar även aktivt till naturvårdsinsatser i kommunen genom att driva olika naturvårdsprojekt och genom att avsätta medel till ett natur- och miljövårdsbidrag.

Det svenska miljömålssystemet består av flera olika typer av mål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.

Klicka här för att läsa mer om Sveriges miljömållänk till annan webbplats

Klicka här för att läsa mer om de globala målen "Agenda 2030"länk till annan webbplats

Lokala planer, program och strategier

Falkenbergs kommun jobbar med naturvård enligt ett antal framtagna planer, program och strategier. Dessa har vi samlat här nedan.