Skip to main content

Kalkning av sjöar och vattendrag

För att motverka försurning av våra vatten kalkar vi varje höst våra sjöar. Detta görs med hjälp av helikopter och båt.

Kalkning av sjöar och våmarker med helikopter och båt sker normalt i oktober – november (vecka 43-47) i Falkenbergs kommun och angränsande delar av Varbergs, Marks, Svenljunga, Hylte och Halmstads kommuner. Kalkspridningen omfattar samma sjöar och våtmarker som tidigare år.

Översiktskarta för båt- och helikopterkalkningen

Helikopterkalkade sjöar är markerade med blå färg och kalkade våtmarker med röd färg. 

Ladda ned översiktskarta

Läs mer

På länkarna nedan kan du läsa mer om varför vi kalkar sjöar och vattendrag samt vilka metoder som används.

Läs mer på Länsstyrelsen Hallands webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats