Skip to main content

Natur- och miljövårdsbidrag

Du som en idé eller planerar ett projekt som skapar, bevarar eller ökar förutsättningarna för den biologiska mångfalden kan söka natur- och miljövårdsbidrag.

Falkenbergs kommun avsätter årligen en summa pengar till åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden i kommunen. Bidraget kan sökas av organisationer eller enskilda personer. I ansökan ska det ingå en beskrivning av åtgärden, tidsplan och kostnadskalkyl. Om du är intresserad kontakta våra kommunekologer via kommunens kontaktcenter.

Bidraget utgör generellt max 50 procent av projektets totalkostnad. Arbetstid räknas som egen kostnad. Beviljade bidrag betalas ut efter slutförd åtgärd och efter skiftlig rapportering av kostnader och resultat.

LONA – statligt bidrag för lokala naturvårdsprojekt

Det finns även möjlighet att söka statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Bidraget kallas för LONA-bidraget.Syftet med LONA-bidragen är att skydda na­turen och göra den tillgänglig för människor. Bidrag kan till exempel ges till inventeringar, skötsel av värdefull natur, stigar, information mm. och täcka 50% av kostnaderna i ett projekt. Projekttiden kan vara upp till fyra år.

LONA-bidraget är ett bidrag som kommuner kan söka av Länsstyrelsen, men ansökningarna bygger ofta på lo­kala initiativ, t ex från företag, föreningar eller markägare. Projekten genomförs antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Om du har en projektidé kontakta våra kommunekologer via kommunens kontaktcenter.

Läs mer och se beviljade bidrag

Mer information om LONA-bidraget finns på naturvårdsverkets webbplats. I "LONA-registret" kan du även läsa om de projekt som beviljats bidrag.

Klicka här för att läsa mer om LONA-bidrag på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats