Skip to main content

Registrera livsmedel och dricksvatten

Du behöver anmäla din verksamhet om du hanterar livsmedel med eller utan ekonomiska intressen. Du behöver göra en separat registrering om du producerar dricksvatten exempelvis till en verksamhet som hanterar livsmedel. Att starta eller ta över en verksamhet eller göra en bolagsändring utan registrering leder till straffavgift.

Särskilda regler gäller för livsmedels­verksamhet

Om du inte registrerar din verksamhet i tid riskerar du en straffavgift.

De flesta behöver registrera sig hos oss på miljö- och hälsoskyddsnämnden för att kunna starta upp en livsmedelsverksamhet. Vi gör ingen granskning innan start. Istället kontrollerar vi din verksamhet först efter att den har startat. Mer information om reglerna och kontrollen av din anläggning hittar du på kommunens webbplats.

Du behöver registrera anläggning (brunn) för dricksvatten separat hos oss om du producerar dricksvatten till:

  • livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, mattillverkning, café
  • offentlig verksamhet, till exempel förskola, vårdhem.
  • kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor.
  • minst 50 personer eller levererar minst 10 kubikmeter dricksvatten per dygn.

Eventuell mobil verksamhet, till exempel en food truck (matvagn), anmäler du till den kommun där verksamheten i huvudsak bedrivs. Information för dig som vill ställa upp en foodtruck på allmän platsmark i Falkenbergs kommun finns på kommunens webbplats.

Vissa anläggningar där animaliska livsmedel hanteras, till exempel slakterier och mejerier, behöver ansöka om godkännande hos Livsmedelsverket. Detta innebär bland annat att lokal, inredning och utrustning samt system för egenkontroll granskas av Livsmedelsverket innan verksamheten får starta. Primärproduktion av livsmedel, till exempel odling av grönsaker och uppfödning av djur, kan kräva registrering hos länsstyrelsen. Odling av groddar ska godkännas av länsstyrelsen.

Exempel på verksamheter inom livsmedel kan vara restauranger, caféer, butiker, kiosker, skolor, förskolor, sjukhus och äldreboenden. Även till exempel producenter av dricksvatten, matimportörer, transportörer, dagmammor och hemtjänst bedriver livsmedelsföretag. På Livsmedelsverkets sida registrera företaglänk till annan webbplats hittar du mer information om registrering, godkännande, tillstånd och anmälningar.

Så här registrerar du

Du behöver anmäla din verksamhet minst två veckor innan du startar. Kostnaden för registrering framgår av blanketten. Du får starta din verksamhet direkt när du har fått en skriftlig bekräftelse på din anmälan, alternativt två veckor efter att anmälan om registrering kommit in till oss.

Registrera för att undvika straffavgift

Enligt livsmedelslagen behöver du betala en särskild straffavgift om du inte registrerar din verksamhet innan du startar. Observera att registreringen är kopplad till livsmedelsföretagaren. Om du säljer din verksamhet måste därför den nya ägaren registrera verksamheten i god tid innan övertagandet. Även om du gör en bolagsändring, till exempel omvandlar din enskilda firma till ett aktiebolag, krävs ny registrering i förväg eftersom det innebär en ny juridisk person. Ny registrering krävs också om du flyttar din verksamhet till en ny lokal.

Ekologiskt, glutenfritt eller nya livsmedel

Inom några områden krävs även särskild anmälan/ansökan. Det gäller bland annat om du ska producera eller sälja ekologiska produkter, glutenfria produkter eller det som kallas nya livsmedel. På Livsmedelsverkets webbplats hittar du information om ekologiskt, glutenfritt och nya livsmedellänk till annan webbplats.

Andra ändringar du behöver anmäla

Du behöver informera oss om din registrerade verksamhet upphör. Detsamma gäller om du gör betydande ändringar i din verksamhet, till exempel större förändringar av sortiment, ombyggnation med mera.