Skip to main content

Livsmedelsverksamhet – lämna uppgifter för riskklassning

Här lämnar du in uppgifter om din livsmedelsverksamhet, inklusive dricksvattenanläggning.

Vi behöver uppgifterna för att kunna klassa din anläggning enligt en ny riskklassningsmodell som gäller från och med 2024 för verksamheter inom livsmedel och dricksvatten. Klassningen avgör sedan hur ofta vi kommer att kontrollera din verksamhet.

Du lämnar dina uppgifter i vår e-tjänst. För att använda tjänsten behöver du använda e-legitimation, exempelvis Mobilt BankID.

E-tjänsten är knuten till Bolagsverket, statistikmyndigheten SCB och Skatteverket. Detta medför att du som behörig företrädare kan hämta företagsuppgifter från dem. Om din verksamhet är certifierad enligt en standard för livsmedelssäkerhet är det bra om du har ditt certifikat tillgängligt så att du kan ladda upp det.

Vad innebär den nya riskklassningsmodellen?

Den nya riskklassningsmodellen bygger på följande:

  • Huvudsaklig inriktning – detta handlar om hur du sprider de livsmedel som din verksamhet hanterar, och vilken typ av livsmedel det handlar om.
  • Aktiviteter – vad sker i verksamheten, alltså vad du gör din livsmedelsverksamhet? Alla aktiviteter framgår av en särskild lista.
  • Produktgrupper – hanterar verksamheten livsmedel som omfattas av specialregler? Exempel på produktgrupper är livsmedel med närings- och hälsopåståenden och livsmedel med skyddade beteckningar.
  • Verksamhetens omfattning – detta avser vilken storlek eller spridning din verksamhet har. Detta redovisar du olika beroende på vilken huvudsaklig inriktning verksamheten har. Du kan till exempel redovisa det som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel.

E-tjänsten innehåller hjälptexter som förklarar de olika begreppen.

E-tjänsten leder till en preliminär riskklassning

De uppgifter du lämnar i e-tjänsten leder till en preliminär riskklassning. Vi kommer sen att granska uppgifterna innan vi beslutar om rätt riskklass för din verksamhet. Riskklassningen styr sen hur många gånger vi planerar in att kontrollera din verksamhet under en femårsperiod.