Skip to main content

Välkommen till Söderskolan

 • Slöjda, måla och koka makaroner

  Skolan har nära tillgång till olika specialsalar. Här finns till exempel hemkunskapssalar, slöjdsalar, bildsal, musiksal och en mindre idrottshall, och i Heberg finns en fullstor idrottshall.

 • Fräscha lokaler

  Skolans byggnader fick ny ventilation för några år sedan och lokalerna är ljusa, fräscha och anpassade för en modern undervisning. Våra teoretiska undervisningslokaler har heltäckningsmattor som bidrar till en behaglig ljudmiljö.

 • Eget kök med god mat

  All mat som serveras i skolan lagas på plats i köket som också det är nyrenoverat. Den goda maten serveras i en rymlig och trivsam matsal. .

 • Elevdemokrati

  På Söderskolan finns ett aktivt elevråd som har regelbundna möten och är med och påverkar både i och utanför skolan.Våra elevskyddsombud är med på skyddsronden och inför den har de tagit fram en trygghetsenkät för att kartlägga om det finns otrygga platser på skolan. De bidrar till trivseln på skolan genom att bl a arrangera några utklädningsdagar varje läsår.

 • Mentorföretaget Laxbutiken i Heberg

  För att ge våra elever en inblick i arbetslivet och visa hur deras kunskaper i skolan kan komma till nytta i framtiden samarbetar vi med Laxbutiken. Tillsammans planerar vi olika aktiviteter för eleverna när de går i årskurs 2 och 5.

 • KOLL med Falkenbergs Sparbank

  KOLL - Kul och lärorikt lärande, är ett samarbete med Falkenbergs Sparbank där alla våra elever i årskurs 3 och 6 träffar representanter från banken. Med KOLL får eleverna kunskap om privatekonomi anpassat efter deras ålder.

  Vi tror på alla elever

  Studiero och trygghet är viktigt på Söderskolan och lärarna arbetar tillsammans med eleverna för att skapa det. Elevaktiva arbetssätt och digitala metoder vävs in naturligt i undervisningen. 

  Stöd och hjälp i skolan

  På skolan jobbar ett komplett elevhälsoteam med kuratorer, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare och psykolog. Teamet arbetar tillsammans med våra lärare för att skapa så goda förutsättningar för lärande som möjligt.

  Trygga elever lär sig mer

  För att bygga en stark gemenskap och sammanhållning i våra klasser och på skolan jobbar vi inför varje läsårsstart med ett introduktionsprogram. Eleverna på mellanstadiet har fadderbarn på lågstadiet som de få uppdrag att genomföra saker tillsammans med. Vid flera tillfällen under läsåret så har eleverna på F-6 dagar där de arbetar i åldersblandade grupper. 

  Kontakta

  Söderskolan

  Om du inte hittar kontaktuppgifter till den du söker var god hör av dig till Kontaktcenter.