Skip to main content

Välkommen till Långåsskolan

 • Våra morgonvärdar hälsar godmorgon!

  Alla elever ska känna sig välkomna till skolan. På morgonen har vi alltid morgonvärdar som möter elever och föräldrar på skolgården. Vi skapar en bra start på dagen tillsammans.

 • Nybyggd matsal

  I samband med tillbyggnation blev vår fina matsal klar 2018. Vi kan äta god och vällagad mat tillsammans i trevlig miljö. Vi använder matsalen vid större samlingar. 

 • Idrott i idrottshallen i Glommen och skolans samlingssal

  Från årskurs 2 får våra elever åka buss till Glommen för att ha idrott. Här finns en fullstor idrottshall som stod färdig 2021. De yngre eleverna har idrott i samlingssalen på skolans området.

 • Tidiga samordnade insatser (TSI)

  Långåsskolan har tillgång till ett centralt stöd som kallas för TSI - Tidiga samordnade insatser. Det är ett arbetssätt för att vid behov stötta både elever och vårdnadshavare. Både i skolan och på fritiden.

 • Fantastisk skolgård

  På vår skolgård finns det alltid något kul att hitta på. Här finns stora lummiga träd, närhet till skog, klätterställningar och fotbollsplan.

 • Utomhusklassrum

  På skolgården finns även två utomhusklassrum. Genom naturen och det som finns runtom oss undervisar vi eleverna i olika ämnen och de kan ut och upptäcka saker som vi sedan pratar om tillsammans.

 • Rastaktiviteter varje dag

  Fritidspersonalen håller i väldigt uppskattade rastaktiviteter varje förmiddagsrast. Det bidrar till ett ökat vi-känsla och färre konflikter på rasterna.

 • Vår fina musiksal

  På Långåsskolan har vi en fin och välutrustad musiksal där eleverna kan upptäcka och utveckla sin musikaliska förmåga.

 • Språkval i årskurs 6 på Skogstorpsskolan

  Våra sexor får åka buss till Skogstorpsskolan för att läsa språk. Det är även här de börjar årskurs 7 och detta är en bra form av inskolning i att åka buss och träffa kommande klasskamrater.

 • Mentorföretaget Vinbergs Mekaniska

  För att ge våra elever en inblick i arbetslivet och visa hur deras kunskaper i skolan kan komma till nytta i framtiden samarbetar vi med Vinbergs Mekaniska. Tillsammans planerar vi olika aktiviteter för eleverna när de går i årskurs 2 och 5.

 • KOLL med Falkenbergs Sparbank

  KOLL - Kul och lärorikt lärande, är ett samarbete med Falkenbergs Sparbank där alla våra elever i årskurs 3 och 6 träffar representanter från banken. Med KOLL får eleverna kunskap om privatekonomi anpassat efter deras ålder.

  Vi tror på alla elever

  För oss är det viktigt att skapa tydliga mål och syften med varje lektion och att alla elever vet vad som förväntas av dem för att ta nästa steg i sitt lärande. Utifrån varje elevs behov och förutsättningar ger vi dem sedan verktygen för att lyckas.

  Stöd och hjälp i skolan

  På Långåsskolan jobbar många pedagoger med alla elever på skolan och vi hjälps åt att identifiera om elever behöver extra stöd. Skolans elevhälsoteam med kurator, skolsköterska, specialpedagog och rektor gör alltid en analys om hur behovet ser ut och sedan en plan utifrån det. 

  Trygga elever lär sig mer

  En del i att skapa trygghet och gemenskap är att vi har vuxna som ordnar med rastaktiviteter. Att det finns saker att göra på rasten är viktigt för att undvika konflikter. Vi har också en skolvärdinna med uppdrag att stärka tryggheten på skolan.

  Kontakta

  Långåsskolan

  Om du inte hittar kontaktuppgifter till den du söker var god hör av dig till Kontaktcenter.